Công văn 1455/UBND-KTN

Công văn 1455/UBND-KTN năm 2014 đính chính Quyết định 44/2013/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1455/UBND-KTN năm 2014 đính chính Quyết định 44/2013/QĐ-UBND Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1455/UBND-KTN
V/v đính chính Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An.

 

Thực hiện Công văn số 109/HĐND-VP ngày 08/5/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đính chính Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2013;

Xét kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trờ trình số 69/TTr-STNMT ngày 24/02/2014 về việc đính chính Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nay Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 về việc Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau: Loại bỏ dòng Đường An Phú - Bình Chuẩn (STT 160, đường loại 5, hệ số Đ = 1 tại trang 21) ra khỏi bảng phụ lục III - Bảng phân loại đường phố và hệ số điều chỉnh (Đ) đối với đất ở và đất sản xuất, kinh doanh tại đô thị đính kèm Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- TT Công báo tỉnh, Website BD;
- LĐVP, Lâm, TH;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1455/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1455/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2014
Ngày hiệu lực15/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1455/UBND-KTN năm 2014 đính chính Quyết định 44/2013/QĐ-UBND Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1455/UBND-KTN năm 2014 đính chính Quyết định 44/2013/QĐ-UBND Bình Dương
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1455/UBND-KTN
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Văn Nam
       Ngày ban hành15/05/2014
       Ngày hiệu lực15/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1455/UBND-KTN năm 2014 đính chính Quyết định 44/2013/QĐ-UBND Bình Dương

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1455/UBND-KTN năm 2014 đính chính Quyết định 44/2013/QĐ-UBND Bình Dương

             • 15/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực