Công văn 1457/BNN-KHCN

Công văn 1457/BNN-KHCN cho ý kiến về Báo cáo tình hình triển khai rà soát các khu bảo tồn theo quy định của Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn dưới Luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1457/BNN-KHCN Báo cáo tình hình triển khai rà soát Đa dạng sinh học


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1457/BNN-KHCN
V/v: cho ý kiến về Báo cáo tình hình triển khai rà soát các khu bảo tồn theo quy định của Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn dưới Luật.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng cục Lâm nghiệp
- Tổng cục Thủy sản

 

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2058/VPCP-KGVX ngày 15 tháng 3 năm 2013 gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị cho ý kiến về Báo cáo tình hình triển khai rà soát các khu bảo tồn theo quy định của Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn dưới Luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 374/BTNMT-TCMT ngày 31 tháng 01 năm 2013).

Để có cơ sở tổng hợp ý kiến trình Lãnh đạo Bộ gửi Văn phòng Chính phủ, đề nghị quý Tổng cục nghiên cứu kỹ Báo cáo trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi ý kiến góp ý về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 24 tháng 3 năm 2013 (đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ sau: [email protected]).

Trân trọng sự hợp tác của quý Tổng cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng để báo cáo;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Lê Văn Bầm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1457/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1457/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2013
Ngày hiệu lực20/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1457/BNN-KHCN Báo cáo tình hình triển khai rà soát Đa dạng sinh học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1457/BNN-KHCN Báo cáo tình hình triển khai rà soát Đa dạng sinh học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1457/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLê Văn Bầm
        Ngày ban hành20/03/2013
        Ngày hiệu lực20/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1457/BNN-KHCN Báo cáo tình hình triển khai rà soát Đa dạng sinh học

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1457/BNN-KHCN Báo cáo tình hình triển khai rà soát Đa dạng sinh học

             • 20/03/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/03/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực