Công văn 14573/BTC-TCT

Công văn 14573/BTC-TCT về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động điều tra cơ bản do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14573/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng hoạt động điều tra cơ bản


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 14573/BTC-TCT
V/v thuế GTGT đối với hoạt động điều tra cơ bản

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trả lời công văn số 2898/BTNMT-TC ngày 14/8/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 1.17, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Điều tra cơ bản của Nhà nước do NSNN cấp phát kinh phí để thực hiện (bao gồm điều tra, thăm dò địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, môi trường; đo đạc, lập bản đồ)” không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tại điểm 3, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 8/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, Phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp các đơn vị có hợp đồng thực hiện hoạt động điều tra cơ bản của Nhà nước do NSNN cấp phát kinh phí để thực hiện (bao gồm điều tra, thăm dò địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, môi trường; đo đạc, lập bản đồ) được ký trước ngày 1/1/2009 thì phần khối lượng công việc thực hiện trước năm 1/1/2009 không phải tính thuế GTGT; đối với phần khối lượng công việc thực hiện từ ngày 1/1/2009, các đơn vị kê khai, nộp thuế với mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Về việc bổ sung kinh phí để nộp thuế GTGT, Bộ Tài chính đã có công văn số 6088/BTC-CST ngày 27/4/2009 trả lời Bộ Tài nguyên và Môi trường (kèm theo).

2. Tại Điều 2 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định: “thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng”.

Tại Điều 3 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 nêu trên quy định: “hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp đơn vị sự nghiệp thực hiện dự án, đề án, nhiệm vụ thường xuyên về điều tra cơ bản theo chức năng, nhiệm vụ được giao bằng nguồn ngân sách cấp (không ký hợp đồng kinh tế), sản phẩm hoàn thành nộp kho lưu trữ để các cơ quan nhà nước khai thác sử dụng không phải là hàng hóa, dịch vụ kinh doanh nên không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế GTGT.

3. Tại điểm 1.1 mục VI phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

Theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng thì đơn vị trực tiếp ký hợp đồng để thực hiện hoạt động điều tra cơ bản là người xuất hóa đơn.

Việc nộp thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Bộ Tài chính trả lời để Bộ Tài nguyên và Môi trường được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ PC, CST, HTQT, HCSN, NSNN;
- Lưu: VT, TCT (VT, PC, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14573/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14573/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2009
Ngày hiệu lực15/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 14573/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng hoạt động điều tra cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14573/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng hoạt động điều tra cơ bản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14573/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành15/10/2009
        Ngày hiệu lực15/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 14573/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng hoạt động điều tra cơ bản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 14573/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng hoạt động điều tra cơ bản

           • 15/10/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực