Công văn 146/UBDT-VP135

Công văn 146/UBDT-VP135 năm 2019 thực hiện Quyết định 03/2019/QĐ-TTg về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành Chương trình 135 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 146/UBDT-VP135 2019 thực hiện xác định xã thôn hoàn thành Chương trình 135


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/UBDT-VP135
V/v thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân………………………………………………

Ngày 15 tháng 01 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Để thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ đạo Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh (Cơ quan chủ trì Chương trình 135) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nhũng nội dung được phân cấp cho cấp tỉnh (trong đó có thời gian và quy định về đăng ký thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 của cấp xã; thời gian gửi báo cáo kết quả rà soát của cấp xã tới cấp huyện, cấp huyện tới cấp tỉnh); bố trí ngân sách tổ chức thực hiện việc rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành; tổ chức thực hiện xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 và gửi hồ sơ đề nghị Ủy ban Dân tộc trình cấp có thẩm quyền quyết định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 theo quy định tại Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg. Hồ sơ đề nghị Ủy ban Dân tộc trình cấp có thẩm quyền quyết định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 gửi về Ủy ban Dân tộc trước ngày 30 tháng 4 năm 2019. Bản mềm gửi qua Email: vanphongdieuphoi [email protected]

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, VP135 (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

DANH SÁCH CƠ QUAN NHẬN VĂN BẢN

STT

TỈNH/THÀNH PH

DANH SÁCH CƠ QUAN NHẬN VĂN BẢN

1

TỈNH VĨNH PHÚC

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

2

TỈNH QUẢNG NINH

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

3

TỈNH HÀ GIANG

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

4

TỈNH CAO BẰNG

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

5

TỈNH BẮC KẠN

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

6

TỈNH TUYÊN QUANG

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

7

TỈNH LÀO CAI

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

8

TỈNH YÊN BÁI

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

9

TỈNH THÁI NGUYÊN

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

10

TỈNH LẠNG SƠN

UBND TNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

11

TỈNH BẮC GIANG

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

12

TỈNH PHÚ THỌ

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

13

TỈNH ĐIỆN BIÊN

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

14

TỈNH LAI CHÂU

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

15

TỈNH SƠN LA

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

16

TỈNH HÒA BÌNH

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

17

TỈNH THANH HÓA

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

18

TỈNH NGHỆ AN

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

19

TỈNH QUẢNG BÌNH

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

20

TỈNH QUẢNG TRỊ

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

21

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

22

TỈNH QUẢNG NAM

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

23

TỈNH QUẢNG NGÃI

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

24

TỈNH BÌNH ĐỊNH

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

25

TỈNH PHÚ YÊN

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

26

TỈNH KHÁNH HÒA

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

27

TỈNH NINH THUẬN

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

28

TỈNH BÌNH THUẬN

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

29

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

30

TỈNH KON TUM

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

31

TỈNH GIA LAI

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

32

TỈNH ĐẮK LẮK

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

33

TỈNH ĐK NÔNG

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

34

TỈNH LÂM ĐỒNG

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

35

TỈNH BÌNH PHƯỚC

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

36

TỈNH ĐỒNG NAI

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

37

TỈNH TRÀ VINH

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

38

TỈNH VĨNH LONG

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

39

TỈNH AN GIANG

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

40

TỈNH KIÊN GIANG

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

41

TỈNH HẬU GIANG

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

42

TỈNH SÓC TRĂNG

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

43

TỈNH BẠC LIÊU

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

44

TỈNH CÀ MAU

UBND TỈNH

BAN DÂN TỘC TỈNH

45

THÀNH PH CN THƠ

UBND THÀNH PHỐ

BAN DÂN TỘC THÀNH PH

46

TỈNH NINH BÌNH

UBND TỈNH

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

47

TỈNH HÀ TĨNH

UBND TỈNH

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

48

TỈNH HẢI DƯƠNG

UBND TỈNH

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

49

TỈNH TÂY NINH

UBND TỈNH

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

50

TỈNH LONG AN

UBND TỈNH

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

51

TỈNH ĐỒNG THÁP

UBND TỈNH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 146/UBDT-VP135

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu146/UBDT-VP135
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2019
Ngày hiệu lực28/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 146/UBDT-VP135

Lược đồ Công văn 146/UBDT-VP135 2019 thực hiện xác định xã thôn hoàn thành Chương trình 135


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 146/UBDT-VP135 2019 thực hiện xác định xã thôn hoàn thành Chương trình 135
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu146/UBDT-VP135
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýY Thông
        Ngày ban hành28/02/2019
        Ngày hiệu lực28/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 146/UBDT-VP135 2019 thực hiện xác định xã thôn hoàn thành Chương trình 135

             Lịch sử hiệu lực Công văn 146/UBDT-VP135 2019 thực hiện xác định xã thôn hoàn thành Chương trình 135

             • 28/02/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/02/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực