Công văn 14613/BTC-TCT

Công văn 14613/BTC-TCT năm 2017 về khôi phục trạng thái mã số thuế do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14613/BTC-TCT 2017 khôi phục trạng thái mã số thuế


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14613/BTC-TCT
V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Tản Viên PIV
(Đ/c: Lô số 13, Ngõ 140 Đội Cấn, Phường Đội Cán, Quận Ba Đình, Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được phân công của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Tản Viên PIV (sau đây gọi là Công ty) gửi đến Cổng thông tin điện tử của Chính phủ về việc khôi phục trạng thái mã số thuế. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định về khôi phục mã số thuế đối với trường hợp người nộp thuế ở tình trạng cơ quan Thuế đã ban hành “Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký“ nhưng cơ quan Đăng ký kinh doanh chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, được quy định tại Điều 20, Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2017 của Bộ Tài chính, như sau:

Điều 20. Khôi phục mã số thuế

1. Các trường hợp khôi phục mã số thuế

b) Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh tình trạng quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng quan đăng ký kinh doanh chưa ban hành Quyết đinh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; quan quản lý nhà nước khác chưa ban hành văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương, người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan thuế khôi phục mã số thuế và cam kết thanh toán các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

2. Hồ đề nghị khôi phục mã số thuế

b) Trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đề nghị khôi phục mã số thuế sau khi cơ quan thuế có Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và chưa có Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương của quan nhà nước có liên quan.

Hồ gồm: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Xử lý khôi phục mã số thuế và trả kết quả

b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế trong trường hợp quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này, quan thuế lập danh sách các hồ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hóa đơn, số tiền thuế còn nợ, số tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có) và thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm, pháp luật về thuế, hóa đơn theo quy định, đồng thời thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở kinh doanh của người nộp thuế và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký theo hồ đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế (người nộp thuế phải ký xác nhận vào Biên bản), đồng thời người nộp thuế phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào hồ sơ quản lý của cơ quan Thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp là Chi cục Thuế Quận Ba Đình, Cục Thuế TP Hà Nội:

Ngày 15/9/2016, Chi cục Thuế Ba Đình có Thông báo số 68332/TB-CCT gửi Công ty về việc không chấp hành nộp tiền thuế còn nợ, số là: 2.708.055.599 đ; Trong đó: Thuế TNDN là 130.863.353 đ; Thuế GTGT là 1.473.579.683 đ; Phạt chậm nộp là 1.081.925.736 đ; Phạt vi phạm hành chính về thuế là 17.626.603 đ; Phạt tiền chậm nộp vi phạm hành chính về thuế là 3.622.265 đ; Phạt vi phạm hành chính về thuế TNCN là 437.959 đ;

- Ngày 14/10/2016, Chi cục Thuế Ba Đình có Quyết định số 16248/QĐ-CCT-QLN về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty để thi hành theo Thông báo số 68332/TB-CCT thời gian thực hiện cưỡng chế từ ngày 18/10/2016;

- Ngày 14/10/2016, Chi cục Thuế Ba Đình có Thông báo số 16249/QĐ-CCT-QLN tới Công ty về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng (465 sổ hóa đơn tồn) do đơn vị không chấp hành nộp tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp theo Thông báo số 68332/TB-CCT;

- Ngày 24/3/2017, Chi cục Thuế Ba Đình có biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký (với UBND Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội) theo đó tại biên bản xác nhận Công ty không còn hoạt động tại trụ sở đã đăng tốt với cơ quan thuế trên giấy phép kinh doanh

- Ngày 10/4/2017, Cục Thuế có Thông báo số 4320/TB-CCT-KT1 tới Công ty về việc “cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh mang theo hóa đơn, và số thuế còn nợ NSNN là: 2.708.055.599đ

- Ngày 21/4/2017, Cục Thuế có Thông báo số 4320/CCT-KT1 đính chính mẫu số hóa đơn không còn giá trị sử dụng cho “Thông báo số 4320/TB-CCT-KT1 ngày 10/4/2017“

Với các căn cứ nêu trên, Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Tản Viên PIV đã vi phạm pháp luật về thuế, không thực hiện thanh toán nợ thuế mặc dù cơ quan thuế đã đôn đốc và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Công ty cũng vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế về việc không hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký. Cơ quan thuế đã kiểm tra và ban hành Thông báo Công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Công ty có trách nhiệm phải thực hiện thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật. Sau khi Công ty hoàn thành các nghĩa vụ nêu trên, cơ quan Thuế sẽ thực hiện khôi phục mã số thuế của Công ty theo quy định tại Điều 20 Thông tư 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty đề nghị thực hiện giải thể hoặc phá sản thì nộp hồ sơ cho cơ quan Đăng ký kinh doanh và thực hiện theo các quy định về giải thể và phá sản doanh nghiệp của Luật Doanh nghiệp và Luật Phá sản.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Tổng cục Trưởng Bùi Văn Nam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ ĐMDN);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCT (VT, KK) (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14613/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14613/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2017
Ngày hiệu lực30/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 14613/BTC-TCT

Lược đồ Công văn 14613/BTC-TCT 2017 khôi phục trạng thái mã số thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14613/BTC-TCT 2017 khôi phục trạng thái mã số thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14613/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành30/10/2017
        Ngày hiệu lực30/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 14613/BTC-TCT 2017 khôi phục trạng thái mã số thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 14613/BTC-TCT 2017 khôi phục trạng thái mã số thuế

            • 30/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực