Công văn 147/VPCP-KTTH

Công văn số 147/VPCP-KTTH về việc xử lý ưu đãi đầu tư theo cam kết với WTO do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 147/VPCP-KTTH xử lý ưu đãi đầu tư theo cam kết với WTO


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 147/VPCP-KTTH
V/v xử lý ưu đãi đầu tư theo cam kết với WTO

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
 Công Thương, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 7581/UBND-TM ngày 06 tháng 11 năm 2007), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8665/BKH-KCN&KCX ngày 26 tháng 11 năm 2007), Bộ Tài chính (công văn số 17282/BTC-CST ngày 19 tháng 12 năm 2007), Bộ Công Thương (công văn số 3679/BCT-KHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2007), Bộ Tư pháp (công văn số 5453/BTP-PLQT ngày 18 tháng 12 năm 2007) về việc xử lý ưu đãi đầu tư đối với dự án đáp ứng đủ điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu và sử dụng nguyên liệu sản xuất trong nước khi thực hiện cam kết của Việt Nam với WTO, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn trên và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ ban hành quy định việc thi hành cam kết về đầu tư của Việt Nam với WTO.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP, BTCN,
 Các PCN: Nguyễn Quốc Huy,  Kiều Đình Thụ;
 Website CP, các Vụ: Ban XDPL, QHQT;
- Lưu: VT, KTTH (3b).19

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 147/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu147/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2008
Ngày hiệu lực08/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 147/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 147/VPCP-KTTH xử lý ưu đãi đầu tư theo cam kết với WTO


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 147/VPCP-KTTH xử lý ưu đãi đầu tư theo cam kết với WTO
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu147/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành08/01/2008
        Ngày hiệu lực08/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 147/VPCP-KTTH xử lý ưu đãi đầu tư theo cam kết với WTO

              Lịch sử hiệu lực Công văn 147/VPCP-KTTH xử lý ưu đãi đầu tư theo cam kết với WTO

              • 08/01/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/01/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực