Công văn 14714/BTC-CST

Công văn 14714/BTC-CST về chính sách thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14714/BTC-CST chính sách thuế bảo vệ môi trường


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14714/BTC-CST
V/v chính sách thuế BVMT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Sepzone LINH Trung (VN)
(Đ/c: Khu phố 4, Phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

 

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được một số kiến nghị liên quan đến thuế bảo vệ môi trường (sau đây viết tắt là BVMT). Để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phù hợp với thực tế phát sinh, ngày 14/9/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế BVMT và ngày 28/9/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 159/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế">152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ và Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính.

Trân thành cám ơn sự phối hợp công tác./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Tổng cục Thuế;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, Vụ CST(4).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14714/BTC-CST

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 14714/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/10/2012
Ngày hiệu lực 26/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 14714/BTC-CST chính sách thuế bảo vệ môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 14714/BTC-CST chính sách thuế bảo vệ môi trường
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 14714/BTC-CST
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Ngô Hữu Lợi
Ngày ban hành 26/10/2012
Ngày hiệu lực 26/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 14714/BTC-CST chính sách thuế bảo vệ môi trường

Lịch sử hiệu lực Công văn 14714/BTC-CST chính sách thuế bảo vệ môi trường

  • 26/10/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/10/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực