Công văn 14746/BTC-NSNN

Công văn 14746/BTC-NSNN năm 2018 về kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14746/BTC-NSNN 2018 kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14746/BTC-NSNN
V/v kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Trả lời Văn bản số 3802/UBND-KGVX ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (cho 827 hộ phát sinh thêm ngoài Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Xây dựng thẩm định); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg , trong đó tại điểm d, khoản 1, Điều 1 đã quy định: Đối với trường hợp thuộc diện h trợ nhưng chuyển đi hình thức hỗ trợ từ xây mới sang sửa chữa hoặc ngược lại mà không làm phát sinh thêm kinh phí từ ngân sách trung ương đã duyệt cấp cho địa phương thì cho phép tiếp tục thực hiện; các trường hợp khác thì địa phương cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách hàng năm của địa phương hoặc huy động từ nguồn đóng góp của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân khác để thực hiện hỗ trợ. Đồng thời, điểm d, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết này quy định về việc hỗ trợ đối với các trường hp người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở phát sinh thêm ngoài số liệu đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến thời điểm 31/5/2017 như sau: các địa phương có trách nhiệm chủ động bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm của địa phương và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác từ các cá nhân, tổ chức, đoàn thể để thực hiện hỗ trợ theo quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ”.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Bắc Giang chủ động bố trí từ nguồn NSĐP và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác để thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với các hộ thuộc điện người có công với cách mạng nhưng nằm ngoài Đề án đã được Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định. Đối với phần kinh phí NSTW hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng người có công theo Đề án đã được Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định còn dư theo báo cáo của Tỉnh (4 tỷ đồng), đề nghị Tỉnh hoàn trả NSTW trước ngày 30/11/2018. Sau thời hạn trên, Tỉnh chưa hoàn trả NSTW, Bộ Tài chính sẽ trích tồn quỹ ngân sách cấp Tỉnh để thu hồi.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ
trưởng (để báo cáo);
- STC tỉnh Bắc Giang;

- KBNN Bắc Giang;
- KBNN;
- Lưu: VT, NSNN (
11b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14746/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14746/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2018
Ngày hiệu lực26/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 14746/BTC-NSNN

Lược đồ Công văn 14746/BTC-NSNN 2018 kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14746/BTC-NSNN 2018 kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14746/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành26/11/2018
        Ngày hiệu lực26/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 14746/BTC-NSNN 2018 kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 14746/BTC-NSNN 2018 kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

           • 26/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực