Công văn 14785/BTC-NSNN

Công văn 14785/BTC-NSNN năm 2017 về kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14785/BTC-NSNN 2017 kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3 5 tuổi


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14785/BTC-NSNN
V/v Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có văn bản số 2208/UBND-KT ngày 7/8/2017 và văn bản số 853/UBND-KT ngày 30/3/2017 đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tui; về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

I. Về kinh phí thực hiện năm 2016:

1. Về nhu cầu kinh phí: Căn cứ chế độ quy định và báo cáo của địa phương, Bộ Tài chính xác định kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi năm 2016 của tỉnh Điện Biên là 39.247,32 triệu đồng, giảm 1,68 triệu đồng so với số địa phương đề nghị.

2. Về nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí ngân sách trung ương đã hỗ trợ tỉnh Điện Biên thực hiện chính sách năm 2016 là 32.199,64 triệu đồng, gồm: tạm cấp bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2016 là 29.300 triệu đồng, nguồn dư năm trước chuyển sang năm 2016 để thực hiện chính sách là 2.899,64 triệu đồng.

3. Về mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương: Kinh phí còn thiếu so với nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ 3-5 tuổi năm 2016 của tỉnh Điện Biên là 7.047,68 triệu đồng (39.247,32 triệu đồng - 32.199,64 triệu đồng). Theo quy định tại văn bản số 264/TTg-KTTH ngày 19/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ đối với năm ngân sách năm 2016, tỉnh Điện Biên được NSTW hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi năm 2016 là 7.047,68 triệu đồng.

II. Về nhu cầu kinh phí năm 2017:

1. Về nhu cầu kinh phí: Căn cứ chế độ quy định và báo cáo của địa phương, Bộ Tài chính xác định kinh phí thực hiện ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi năm 2017 của tỉnh Điện Biên là 42.490,8 triệu đồng, giảm 1,2 triệu đồng so với số địa phương đề nghị.

2. Về nguồn kinh phí: Kinh phí bố trí ổn định trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2017 là 38.581 triệu đồng.

3. Theo quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Điện Biên được ngân sách trung ương hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội; đồng thời nguồn cải cách tiền lương năm 2017 của tỉnh Điện Biên dự kiến không còn dư nên theo quy định ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ cho ngân sách tỉnh Điện Biên 3.909,8 triệu đồng (42.490,8 - triệu đồng - 38.581 triệu đồng) thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ 3-5 tuổi. Do tỉnh Điện Biên mới báo cáo nhu cầu kinh phí chưa phải số thực chi nên Bộ Tài chính bổ sung cho tỉnh Điện Biên 3.100 triệu đồng (khoảng 80% nhu cầu ngân sách trung ương hỗ trợ theo chế độ). Sau khi địa phương có báo cáo kết quả thực hiện chính sách năm 2017, Bộ Tài chính sẽ xử lý kinh phí cho Tỉnh theo chế độ quy định.

Tóm lại, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm 2017 từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Tỉnh Điện Biên 10.147,68 triệu đồng (7.047,68 triệu đồng + 3.100 triệu đồng). Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính rút dự toán tại Kho bạc nhà nước số tiền trên theo quy định tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2017; đồng thời, kết thúc năm 2017 đề nghị Tỉnh có báo cáo quyết toán gửi Bộ Tài chính đ xử lý theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên biết và tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- STC tỉnh Điện Biên;
- KBNN Điện Biên;
- KBNN;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Quang Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14785/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14785/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 14785/BTC-NSNN

Lược đồ Công văn 14785/BTC-NSNN 2017 kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3 5 tuổi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14785/BTC-NSNN 2017 kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3 5 tuổi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14785/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Quang Hải
        Ngày ban hành01/11/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 14785/BTC-NSNN 2017 kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3 5 tuổi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 14785/BTC-NSNN 2017 kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3 5 tuổi

           • 01/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực