Công văn 148/NHCS-TDNN

Công văn 148/NHCS-TDNN năm 2015 về cấp bản sao Sổ vay vốn hộ vay lưu giữ do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 148/NHCS-TDNN cấp bản sao Sổ vay vốn hộ vay lưu giữ 2015


NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/NHCS-TDNN
V/v cấp bản sao Sổ vay vốn do hộ vay lưu giữ

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn việc cấp lại bản sao Sổ vay vốn do hộ vay lưu giữ như sau:

1. Trường hợp áp dụng

Sổ vay vốn do khách hàng lưu giữ bị mất, thất lạc, hư hỏng, rách nát không thể sử dụng được.

2. Cách thức thực hiện

Bước 1. Khi có nhu cầu cấp bản sao Sổ vay vốn, người vay viết “Giấy đề nghị cấp bản sao Sổ vay vốn” theo mẫu đính kèm, ghi rõ lý do, có xác nhận của Tổ trưởng Tổ TK&VV, gửi Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nơi cho vay.

Bước 2. Tại NHCSXH nơi cho vay

- Cán bộ tín dụng tiếp nhận “Giấy đề nghị cấp bản sao Sổ vay vốn”, tiến hành kiểm tra, đảm bảo hợp lệ; trình Giám đốc phê duyệt trên Giấy đề nghị, sau đó chuyển cán bộ kế toán.

- Cán bộ kế toán tiến hành phô tô Sổ vay vốn (Ngân hàng lưu giữ) cùng Sổ lưu tờ rời theo dõi cho vay - thu nợ - dư nợ các chương trình tín dụng đang còn dư nợ của hộ vay, kẻ ngang tại dòng cuối cùng trên các Sổ lưu tờ rời và ghi: “Ngày …/…/…, sao y Sổ vay vốn đang lưu giữ tại NHCSXH”.

- Sau khi hoàn chỉnh việc ghi chép trên sổ lưu tờ rời, cán bộ kế toán NHCSXH ký, ghi rõ họ tên, trình Giám đốc ký tên, đóng dấu vào dòng cuối cùng trên Sổ lưu tờ rời và bàn giao cho cán bộ tín dụng để giao bản sao Sổ vay vốn cho khách hàng lưu giữ và sử dụng.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội LHPN, HND, ĐTN, HCCB (để p/hợp thực hiện);
- Tổng Giám đốc; Trưởng ban Kiểm soát NHCSXH;
- Các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trư
ng;
- Các Ban CMNV
tại HSC;
- Sở giao dịch, TTĐT, TTCNTT;
- Ban Kiểm tra, kiểm soát
NB khu vực miền Nam;
-
Lưu: VT, TDNN.

KT. TNG GIÁM ĐC
PHÓ
TNG GIÁM ĐC
Nguyễn Văn Lý

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….., ngày ….. tháng ….. năm ………..

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP BẢN SAO S VAY VN

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………..

Hiện nay, hộ gia đình chúng tôi đang vay NHCSXH theo Sổ vay vốn có mã khách hàng: ……….. do ông (bà) ………………………………. là người đại diện cho hộ gia đình đứng tên vay vốn, thuộc Tổ tiết kiệm và vay vốn do ông (bà) ……………………………………. làm Tổ trưởng. Tổng số tiền hộ gia đình chúng tôi còn dư nợ tại NHCSXH là: ……………………………………..đồng

(Bằng chữ ………………………………………………………………………………………………….)

Tôi đề nghị NHCSXH cấp bản sao Sổ vay vốn, với lý do: Sổ vay vốn do gia đình tôi lưu giữ đã bị ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. Kính mong NHCSXH cấp bản sao Sổ vay vốn cho hộ gia đình tôi để làm cơ sở theo dõi, đối chiếu nợ và thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

 

Người vay
(Ký, ghi rõ họ tên)

T TRƯỞNG T TK&VV
(Ký, ghi rõ họ tên)

NHCSXH
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 148/NHCS-TDNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu148/NHCS-TDNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2015
Ngày hiệu lực16/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 148/NHCS-TDNN cấp bản sao Sổ vay vốn hộ vay lưu giữ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 148/NHCS-TDNN cấp bản sao Sổ vay vốn hộ vay lưu giữ 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu148/NHCS-TDNN
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Chính sách Xã hội
        Người kýNguyễn Văn Lý
        Ngày ban hành16/01/2015
        Ngày hiệu lực16/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 148/NHCS-TDNN cấp bản sao Sổ vay vốn hộ vay lưu giữ 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 148/NHCS-TDNN cấp bản sao Sổ vay vốn hộ vay lưu giữ 2015

              • 16/01/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/01/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực