Công văn 148/TCT-PCCS

Công văn số 148/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Nội dung toàn văn Công văn 148/TCT-PCCS ưu đãi thuế TNDN


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 148/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 11602/CT-TTHT ngày 17/11/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn: "Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế: Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúng hướng dẫn tại mục IV Phần D Thông tư này".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty phải tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế vào tờ khai quyết toán thuế TNDN. Trường hợp do chưa nắm vững chính sách Công ty TNHH SX-TM A&N đã nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN nhưng chưa xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi trong tờ khai quyết toán thuế, khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế nếu phát hiện thấy trường hợp doanh nghiệp có các điều kiện ưu đãi mà doanh nghiệp đáp ứng thì xác định số thuế được miễn, giảm cho doanh nghiệp. Số thuế ưu đãi được trừ vào số thuế phải nộp của các năm tiếp sau.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 148/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu148/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2007
Ngày hiệu lực09/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 148/TCT-PCCS ưu đãi thuế TNDN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 148/TCT-PCCS ưu đãi thuế TNDN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu148/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành09/01/2007
        Ngày hiệu lực09/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 148/TCT-PCCS ưu đãi thuế TNDN

             Lịch sử hiệu lực Công văn 148/TCT-PCCS ưu đãi thuế TNDN

             • 09/01/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/01/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực