Công văn 148/TXNK-CST

Công văn 148/TXNK-CST năm 2018 về thông báo việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 148/TXNK-CST 2018 thông báo việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/TXNK-CST
V/v thông báo việc sử dụng hàng hóa NK miễn thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần.
(Tầng 12, tòa nhà PV Gas Tower, 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2738/KVN-PC & HĐK-DAK ngày 11/12/2017 của Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần đề nghị hướng dẫn việc lập và gửi báo cáo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Về thông báo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu đã được quy định tại Điều 106 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (nay là điểm đ khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ). Theo đó, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, chủ dự án có trách nhiệm thông báo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế. Do đó, đề nghị Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (03
).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 148/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu148/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2018
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 148/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 148/TXNK-CST 2018 thông báo việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 148/TXNK-CST 2018 thông báo việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu148/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành08/01/2018
        Ngày hiệu lực08/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 148/TXNK-CST 2018 thông báo việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 148/TXNK-CST 2018 thông báo việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

           • 08/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực