Công văn 1482-TC/TCT

Công văn 1482-TC/TCT năm 2000 về việc thuế giá trị gia tăng đối với xây nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1482/CT-TCT thuế giá trị gia tăng xây nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1482-TC/TCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1482/CT-TCT NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ VIỆC THUẾ GTGT ĐỐI VỚI XÂY NHÀ ĐỂ BÁN, XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG HOẶC CHO THUÊ

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện công văn số 217/CP-KTTH ngày 7/3/2000 của Chính phủ về thuế GTGT đối với nhà, kết cấu hạ tầng kỹ thuật của các cơ sở được Nhà nước giao đất đầu tư, xây dựng để kinh doanh được áp dụng như mức thuế suất thuế GTGT của hoạt động xây dựng, lắp đặt quy định tại Nghị định số 78/1999/NĐ-CP ngày 20/8/1999 của Chính phủ.

Căn cứ vào điểm 3 Điều 1 Nghị định số 78/1999/NĐ-CP ngày 20/8/1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì xây dựng, lắp đặt thuộc đối tượng được giảm 50% thuế GTGT (thuế suất 10% từ 1/9/1999 giảm còn 5%);
Căn cứ Điều 4 Luật thuế GTGT quy định: Chuyển quyền sử dụng đất thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất số 17/1999/QH10) được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21/12/1999 quy định: Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở để bán, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng có chuyển quyền sử dụng đất gắn với nhà, với kết cấu hạ tầng thì được miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất;
Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng thuế GTGT đối với kinh doanh xây nhà để bán, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê như sau:
1- Về thuế suất thuế GTGT:

Cơ sở kinh doanh được Nhà nước giao đất xây dựng nhà để bán, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng được giảm 50% mức thuế suất quy định (thuế suất 10%, giảm 50% thuế suất, thuế suất đầu ra ghi trên hoá đơn là 5%).

2- Về giá tính thuế GTGT:

a/ Đối với cơ sở kinh doanh được Nhà nước giao đất xây nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng gắn với chuyển quyền sử dụng đất thuộc diện được miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất số 17/1999/QH10 được Quốc hội thông qua ngày 21/12/1999. Giá tính thuế GTGT đối với nhà, cơ sở hạ tầng bán ra hoặc chuyển nhượng là giá bán (chưa có thuế GTGT) được loại trừ tiền sử dụng đất nộp NSNN.

Đối với hoạt động kinh doanh mua, bán nhà, cơ sở hạ tầng, giá tính thuế GTGT là giá bán (chưa có thuế GTGT) trừ giá trị đất đã tính thuế chuyển quyền sử dụng đất.

b/ Đối với cơ sở kinh doanh cơ sở hạ tầng được Nhà nước giao đất dưới hình thức cho thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng sau đó cho thuê lại, giá tính thuế GTGT là giá cho thuê lại (chưa có thuế GTGT) trừ giá thuê đất phải nộp NSNN.

Công văn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đối với các trường hợp mua bán nhà, chuyển giao cơ sở hạ tầng thực hiện trước ngày công văn này có hiệu lực thi hành, nếu đã tính thuế theo thuế suất và giá tính thuế theo các quy định trước đây thì không tính lại thuế.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1482-TC/TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1482-TC/TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2000
Ngày hiệu lực19/04/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1482-TC/TCT

Lược đồ Công văn 1482/CT-TCT thuế giá trị gia tăng xây nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 1482/CT-TCT thuế giá trị gia tăng xây nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu1482-TC/TCT
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýPhạm Văn Trọng
     Ngày ban hành19/04/2000
     Ngày hiệu lực19/04/2000
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1482/CT-TCT thuế giá trị gia tăng xây nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1482/CT-TCT thuế giá trị gia tăng xây nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê

           • 19/04/2000

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/04/2000

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực