Công văn 1482/TCT-CS

Công văn 1482/TCT-CS về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1482/TCT-CS gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1482/TCT-CS
V/v gia hạn nộp thuế TNDN của DN nhỏ và vừa.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 6 tháng 4 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011. Ngày 22 tháng 4 năm 2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 21/2011/QĐ-TTg">52/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 6/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thục đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

Để kịp thời triển khai thực hiện gia hạn nộp thuế TNDN đối với số thuế TNDN tạm nộp của Quý IV năm 2010 và Quý I năm 2011, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg và Thông tư số 21/2011/QĐ-TTg">52/2011/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ CST – BTC;
- Các Vụ thuộc TCT;
- Lưu: VT;CS (3b).Mai

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Thuộc tính Công văn 1482/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1482/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/04/2011
Ngày hiệu lực 29/04/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1482/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1482/TCT-CS gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1482/TCT-CS gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1482/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Bùi Văn Nam
Ngày ban hành 29/04/2011
Ngày hiệu lực 29/04/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1482/TCT-CS gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 1482/TCT-CS gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 29/04/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/04/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực