Công văn 1484/LĐTBXH-TCDN

Công văn 1484/LĐTBXH-TCDN năm 2016 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1484/LĐTBXH-TCDN đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1484/LĐTBXH-TCDN
V/v Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 5383/LĐTBXH-TCDN ngày 30/12/2015 hướng dẫn nhiệm vụ và tổ chức thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó đề nghị các địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, báo cáo chỉ tiêu, nhiệm vụ và kết quả phân bổ kinh phí thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016. Tuy nhiên, đến nay một số địa phương chưa gửi báo cáo, hoặc báo cáo không đầy đủ, hoặc chưa phân b kinh phí năm 2016 để tổ chức triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hoặc đã phân bổ kinh phí nhưng quá thấp.

Đthực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 đã được phê duyệt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016; bố trí kinh phí từ các nguồn (ngân sách Trung ương hỗ trợ trong kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ngân sách địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác) để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ này.

2. Báo cáo chỉ tiêu kế hoạch và kết quả phân bổ kinh phí tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 (theo Phụ lục gửi kèm).

3. Nêu những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân khi thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đề xuất giải pháp, cơ chế thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Báo cáo của địa phương đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/5/2016 (qua Tổng cục Dạy nghề, 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng Hà Nội, email Vudntx.tcdn@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Th
tướng Vũ Đức Đam (đ b/c);
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Các đ/c thành viên BCĐTW (
để p/hp chỉ đạo);
-
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- T
Ư Hội Nông dân VN, Hội Cựu chiến binh VN;
- Tổ c
ông tác giúp việc BCĐTW;
- Sở LĐTBXH, Sở NN&PTNT, S
Nội v;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hu
ỳnh Văn Tí

 

Đơn vị báo cáo:

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ
ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2016

(Kèm theo Công văn số 1484/LĐTBXH-TCDN ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Nội dung

Chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Kinh phí thực hiện (triệu đồng)

Ghi chú

Đơn vị tính

Chtiêu, nhiệm vụ

Tng s

Trong đó

NSTW

NSĐP

1

2

3

4

5

6

7

9

 

Tổng s

 

 

 

 

 

 

1

Tuyên truyền, tư vấn học ngh và việc làm đối với lao động nông thôn

 

 

 

 

 

 

2

Rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề

 

 

 

 

 

 

3

Phát triển chương trình, tài liệu ging dạy

Chương trình/tài liệu

 

 

 

 

 

4

Phát triển giáo viên, người dạy nghề, cán bộ qun lý giáo dục nghề nghiệp; giáo viên ging dạy kiến thức kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp cho lao động nông thôn

Người

 

 

 

 

 

5

Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề

Người

 

 

 

 

 

 

Dạy nghề nông nghiệp

Người

 

 

 

 

 

 

Dy nghề phi nông nghiệp

Người

 

 

 

 

 

6

Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Dự án

 

 

 

 

 

 

7

Tăng cường cơ sở vật cht, trang thiết bị dạy nghề đối với các CSDN công lập

Cơ sở

 

 

 

 

nếu có

7.1

Cơ sở dạy nghề A

 

 

 

 

 

 

7.2

Cơ sở dạy nghề B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1484/LĐTBXH-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1484/LĐTBXH-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2016
Ngày hiệu lực05/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1484/LĐTBXH-TCDN đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1484/LĐTBXH-TCDN đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1484/LĐTBXH-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành05/05/2016
        Ngày hiệu lực05/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1484/LĐTBXH-TCDN đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1484/LĐTBXH-TCDN đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2016

           • 05/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực