Công văn 1486/TTg-KTN

Công văn số 1486/TTg-KTN về việc điều chỉnh mức hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1486/TTg-KTN điều chỉnh mức hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1486/TTg-KTN
V/v điều chỉnh mức hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh phía Nam
(từ Đà Nẵng trở vào)

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2355/BNN-BVTV ngày 6 tháng 8 năm 2008), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 9629/BTC-NSNN ngày 18 tháng 8 năm 2008) về việc điều chỉnh mức hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh mức hỗ trợ cho các hộ nông dân có diện tích bị tiêu hủy do nhiễm bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá từ 2 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1459/QĐ-TTg ngày 7 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa đối với các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) lên 4 triệu đồng/ha;

Mức hỗ trợ nêu trên được áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2008 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, ĐP, TKBT, TTĐT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1486/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1486/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2008
Ngày hiệu lực09/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1486/TTg-KTN điều chỉnh mức hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1486/TTg-KTN điều chỉnh mức hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1486/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành09/09/2008
        Ngày hiệu lực09/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1486/TTg-KTN điều chỉnh mức hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1486/TTg-KTN điều chỉnh mức hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa

           • 09/09/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/09/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực