Công văn 1487/TCLN-VP

Công văn 1487/TCLN-VP kê khai tài sản, thu nhập cá nhân do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1487/TCLN-VP kê khai tài sản, thu nhập cá nhân


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1487/TCLN-VP
V/v kê khai tài sản, thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục

Thực hiện công văn số 4795/BNN-TCCB ngày 22/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Nghị định 68/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và thực hiện Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11, Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Tổng cục Lâm nghiệp yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện một số nội dung sau:

1. Đôn đốc, triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập đối với những người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập.

(Các đối tượng kê khai và mẫu kê khai thực hiện theo Nghị định và Quyết định nêu trên, những văn bản này các đơn vị tra cứu trên Website: tongcuclamnghiep.mard.gov.vn hoặc dof.mard.gov.vn)

2. Cán bộ, công chức thuộc diện đơn vị quản lý, bản kê khai lưu hồ sơ cán bộ tại phòng Tổ chức của đơn vị. Đối với lãnh đạo, cán bộ, công chức thuộc diện Bộ và Tổng cục quản lý đề nghị gửi bản kê khai về Văn phòng Tổng cục (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 15 tháng 12 năm 2011 để quản lý theo phân cấp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG
Quách Đại Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1487/TCLN-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1487/TCLN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2011
Ngày hiệu lực26/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1487/TCLN-VP kê khai tài sản, thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1487/TCLN-VP kê khai tài sản, thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1487/TCLN-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Lâm nghiệp
        Người kýQuách Đại Ninh
        Ngày ban hành26/10/2011
        Ngày hiệu lực26/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1487/TCLN-VP kê khai tài sản, thu nhập cá nhân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1487/TCLN-VP kê khai tài sản, thu nhập cá nhân

           • 26/10/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực