Công văn 1488/BNV-VP

Nội dung toàn văn Công văn 1488/BNV-VP 2022 triển khai Nghị quyết 48/NQ-CP bảo đảm giao thông


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1488/BNV-VP
V/v triển khai Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 (xin gửi kèm), Bộ trưởng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về thực trạng, mục tiêu và triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp của Nghị quyết số 48/NQ-CP ; đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân tích cực hưởng ứng văn hóa giao thông và tham gia giữ gìn bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025.

2. Giao Vụ Chính quyền địa phương nghiên cứu nội dung có liên quan tại khoản 2, Mục I của Nghị quyết số 48/NQ-CP khi tham mưu xây dựng chính quyền đô thị và chia tách, sáp nhập, điều chỉnh,… địa giới hành chính của địa phương.

3. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của Bộ Nội vụ để triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

4. Giao Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm thông tin, các trang thông tin nội bộ tăng cường công tác truyền thông về Nghị quyết số 48/NQ-CP , góp phần xây dựng xã hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện môi trường.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP (PTH-TK).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Đăng Minh

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1488/BNV-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1488/BNV-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2022
Ngày hiệu lực15/04/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1488/BNV-VP

Lược đồ Công văn 1488/BNV-VP 2022 triển khai Nghị quyết 48/NQ-CP bảo đảm giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1488/BNV-VP 2022 triển khai Nghị quyết 48/NQ-CP bảo đảm giao thông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1488/BNV-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýVũ Đăng Minh
        Ngày ban hành15/04/2022
        Ngày hiệu lực15/04/2022
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1488/BNV-VP 2022 triển khai Nghị quyết 48/NQ-CP bảo đảm giao thông

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1488/BNV-VP 2022 triển khai Nghị quyết 48/NQ-CP bảo đảm giao thông

              • 15/04/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/04/2022

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực