Công văn 1488/QLCL-CL2

Công văn 1488/QLCL-CL2 năm 2014 về cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bao bì chứa đựng thực phẩm do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1488/QLCL-CL2 2014 cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bao bì


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1488/QLCL-CL2
V/v cấp giấy chứng nhận ATTP cơ sở sản xuất bao bì chứa đựng thực phẩm

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nam

Ngày 30/7/2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã nhận được Công văn số 32/2014/CNTT ngày 28/7/2014 của Chi nhánh Công ty TNHH Trung Thành (Công ty) về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất bao bì chứa đựng thực phẩm của Công ty (văn bản gửi kèm). Sau khi xem xét, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

Theo quy định Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT ngày 9/4/2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý các cơ sở sản xuất dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ được sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản. Tuy nhiên hiện tại, Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa có quy định cụ thể cho việc kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cho loại hình cơ sở này.

Do vậy, để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trước mắt đề nghị Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nam căn cứ nội dung quy định của Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế để tiến hành kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất bao bì vật liệu bao gói của Công ty nếu đáp ứng yêu cầu (Thay thế văn bản số 13/QLCL-HCTH ngày 17/7/2014 của Chi cục).

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/1/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Chi nhánh Công ty TNHH Trung Thành;
- Cục An toàn thực phẩm (để p/h);
- Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1488/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1488/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2014
Ngày hiệu lực08/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1488/QLCL-CL2

Lược đồ Công văn 1488/QLCL-CL2 2014 cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bao bì


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1488/QLCL-CL2 2014 cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bao bì
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1488/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýPhùng Hữu Hào
        Ngày ban hành08/08/2014
        Ngày hiệu lực08/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1488/QLCL-CL2 2014 cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bao bì

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1488/QLCL-CL2 2014 cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bao bì

           • 08/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực