Công văn 14891/BTC-TCT

Công văn 14891/BTC-TCT năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14891/BTC-TCT 2014 thuế thu nhập cá nhân khoản bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14891/BTC-TCT
V/v Thuế TNCN đối với khoản bồi thường thiệt hại

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hải Dương
- Công ty TNHH Ford Việt Nam

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 573/2014/FVL ngày 4/9/2014 của Công ty TNHH Ford Việt Nam và công văn số 4083/CT-TTHTngày 22/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Điều 3 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và tại Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định về các khoản thu nhập chịu thuế.

- Tại khoản 12, điều 4, Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định các khoản miễn thuế:

“12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật”.

- Tại khoản 12, Điều 4, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định thu nhập được miễn thuế:

“12. Tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tiền bồi thường tai nạn lao động, các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật”.

- Tại chương XXI, Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Ford Việt Nam chi trả khoản bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cho ông Hiroyuki Ichikawa theo quy định của pháp luật thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của ông Hiroyuki Ichikawa.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương, công ty TNHH Ford Việt Nam được biết

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC(TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14891/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14891/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2014
Ngày hiệu lực20/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 14891/BTC-TCT 2014 thuế thu nhập cá nhân khoản bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14891/BTC-TCT 2014 thuế thu nhập cá nhân khoản bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14891/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành20/10/2014
        Ngày hiệu lực20/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 14891/BTC-TCT 2014 thuế thu nhập cá nhân khoản bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 14891/BTC-TCT 2014 thuế thu nhập cá nhân khoản bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

            • 20/10/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/10/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực