Công văn 149/TTg-KTN

Công văn 149/TTg-KTN năm 2016 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 3 đoạn Km 75 - Km 100 theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 149/TTg-KTN bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/TTg-KTN
V/v phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 3 đoạn Km 75 - Km 100 theo hình thức hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 17518/TTr-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 và số 570/BGTVT-CQLXD ngày 15 tháng 01 năm 2016) về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 3 đoạn Km 75 - Km 100 theo hình thức hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 3 đoạn Km 75 - Km 100 theo hình thức hợp đồng BOT như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn chịu trách nhiệm thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt.

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tư
ng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, V.III, PL, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 149/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu149/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2016
Ngày hiệu lực25/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 149/TTg-KTN bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 149/TTg-KTN bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu149/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành25/01/2016
        Ngày hiệu lực25/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 149/TTg-KTN bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên

              Lịch sử hiệu lực Công văn 149/TTg-KTN bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên

              • 25/01/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/01/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực