Công văn 149/TXNK-CST

Công văn 149/TXNK-CST năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 149/TXNK-CST 2018 hàng hóa nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/TXNK-CST
V/v hàng hóa NK trước khi thông báo Danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn s 3278/HQBD-TXNK ngày 26/12/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn việc xử lý thuế đối vi hàng hóa nhập khẩu thuộc các tờ khai đăng ký trước khi thông báo danh mục miễn thuế. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì trường hợp quy định tại các khoản 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 18 Điều 16 của Luật này, người nộp thuế thực hiện thông báo hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu với cơ quan hải quan. Thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 thì:

“1. Các trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế gồm các hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 23, Điều 24 Nghị định này.

…..

4. Thời gian, địa điểm thông báo Danh mục miễn thuế:

a) Chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều này trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khu min thuế đu tiên”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Sữa Việt Nam và Công ty TNHH Sản xuất Thịnh Việt II đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định thực hiện dự án ưu đãi đầu tư trước khi thông báo Danh mục miễn thuế với cơ quan hải quan thì không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, khoản 1 và khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, do đó không được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST
(03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 149/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu149/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2018
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 149/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 149/TXNK-CST 2018 hàng hóa nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 149/TXNK-CST 2018 hàng hóa nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu149/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành08/01/2018
        Ngày hiệu lực08/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 149/TXNK-CST 2018 hàng hóa nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 149/TXNK-CST 2018 hàng hóa nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế

            • 08/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực