Công văn 14903/BTC-CST

Công văn 14903/BTC-CST về thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14903/BTC-CST thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14903/BTC-CST
V/v thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH 1TV XNK và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội

Trả lời Công văn số 77 ngày 28/9/2010 của Công ty TNHH 1TV XNK và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội đề nghị không nộp thuế xuất khẩu lô hàng gỗ trác xẻ nhập khẩu từ Lào, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Khoản 8 Điều 19 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất nhập khẩu quy định: “Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba thì được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu”;

- Khoản 8 Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định:

“8. Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.

a) Điều kiện để được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuất khẩu:

a.1) Hàng hóa được tái xuất ra nước ngoài hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan trong thời hạn tối đa ba trăm sáu mươi lăm ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu;

a.2) Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam;

a.3) Hàng hóa làm thủ tục xuất trả lại Chi Cục Hải quan đã làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đó;

a.4) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với hợp đồng thì phải có giấy thông báo kết quả giám định hàng hóa của cơ quan, tổ chức có chức năng, thẩm quyền giám định hàng hóa xuất nhập khẩu. Đối với số hàng hóa do phía nước ngoài gửi thay thế số lượng hàng hóa đã xuất trả nước ngoài thì doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định;

a.5) Hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan được cơ quan hải quan nơi làm thủ tục kiểm tra, giám sát hàng hóa xác định thực tế có sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc đã xuất khẩu tiếp ra nước ngoài.

Trường hợp hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải tái xuất khẩu trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan, nếu hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau nhưng không đáp ứng được điều kiện quy định tại điểm a.1, a.3 Khoản này thì cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế nhập khẩu và không thu thuế xuất khẩu sau theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 127 Thông tư này”.

Như vậy, trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa sau đó lại xuất khẩu sang nước thứ ba nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại khoản 8 Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC nêu trên thì không phải nộp thuế xuất khẩu.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH 1TV XNK và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ CST (XNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Vũ Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14903/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14903/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2010
Ngày hiệu lực04/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 14903/BTC-CST thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14903/BTC-CST thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14903/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Văn Trường
        Ngày ban hành04/11/2010
        Ngày hiệu lực04/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 14903/BTC-CST thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 14903/BTC-CST thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ

           • 04/11/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực