Công văn 1491/UBND-VX

Công văn 1491/UBND-VX về phương án tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1491/UBND-VX 2020 tổ chức vận tải đảm bảo an toàn chống Covid-19 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1491/UBND-VX
Về phương án tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

Căn cứ Công văn số 3864/BGTVT-VT ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22 tháng 4 năm 2020;

Xét đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 4796/SGTVT-VTĐB ngày 23 tháng 4 năm 2020 về phương án tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 trở đi trên địa bàn thành phố;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận phương án tổ chức hoạt động vận tải ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn nêu trên.

2. Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo theo Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông Vận tải; (Để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (Để báo cáo)
- Thường trực HĐND.TP; (Để báo cáo)
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VN).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1491/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1491/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2020
Ngày hiệu lực23/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(25/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1491/UBND-VX

Lược đồ Công văn 1491/UBND-VX 2020 tổ chức vận tải đảm bảo an toàn chống Covid-19 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1491/UBND-VX 2020 tổ chức vận tải đảm bảo an toàn chống Covid-19 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1491/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Liêm
        Ngày ban hành23/04/2020
        Ngày hiệu lực23/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (25/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1491/UBND-VX 2020 tổ chức vận tải đảm bảo an toàn chống Covid-19 Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1491/UBND-VX 2020 tổ chức vận tải đảm bảo an toàn chống Covid-19 Hồ Chí Minh

              • 23/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực