Công văn 1492/BHXH-THU

Công văn 1492/BHXH-THU năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1492/BHXH-THU năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi thẻ bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1492/BHXH-THU
V/v hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi thẻ BHYT.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Sau một năm áp dụng công văn số 1068/BHXH-THU ngày 16/4/2013 của Bảo hiểm xã hội Thành phố, việc thu hồi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người lao động nghỉ việc, chuyển công tác được thực hiện trước ngày 21 của tháng báo giảm lao động đã làm đơn vị gặp nhiều khó khăn về thời gian và chưa thật thuận tiện trong việc giao nhận hồ sơ với cơ quan BHXH. Mặt khác, một số đơn vị chưa nghiêm túc trong việc thu hồi thẻ BHYT ngay từ đầu tháng của người lao động theo như cam kết, thực tế vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh, gây ra tình trạng lạm dụng quỹ BHYT.

Để phù hợp với thực tế, tạo sự thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT; Bảo hiểm xã hội Thành phố hướng dẫn việc thu hồi thẻ BHYT trên địa bàn thành phố như sau:

1. Nguyên tắc chung:

Đối với người lao động ngừng việc, nghỉ việc, hoặc di chuyển sang đơn vị khác, nếu thẻ BHYT đã cấp vẫn còn giá trị sử dụng, thì đơn vị có trách nhiệm phải thu hồi thẻ BHYT của người lao động để nộp cho cơ quan BHXH trước ngày đầu của tháng chấm dứt tham gia BHXH, BHYT.

Trường hợp không nộp lại thẻ BHYT thì đơn vị phải chịu trách nhiệm thanh toán hết giá trị còn lại của thẻ.

Trường hợp đơn vị trả thẻ trễ sẽ được giảm trừ số phải đóng BHYT tương ứng với thời hạn còn lại của thẻ. Đối với thẻ được ghi nhận lại thời hạn thì giảm trừ số phải đóng BHYT tính thời điểm gia hạn lại.

2. Phương thức trả thẻ BHYT thực hiện, như sau:

2.1. Trường hợp đơn vị nộp lại thẻ BHYT (chưa ghi nhận lại thời hạn sử dụng) cùng với Danh sách tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS) cho cơ quan BHXH:

Trường hợp đơn vị nộp trước ngày 01 của tháng nghỉ việc thì được giảm trừ số phải đóng BHYT tương ứng thời hạn còn lại trên thẻ tính từ tháng nghỉ việc, nếu quá thời hạn trên thì được giảm trừ số phải đóng BHYT tương ứng thời hạn còn lại trên thẻ tính từ tháng sau của tháng nộp hồ sơ

2.2. Trường hợp đơn vị không nộp lại thẻ BHYT cùng với Danh sách tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS):

2.2.1. Theo nguyên tắc đơn vị có trách nhiệm phải thanh toán hết giá trị (hoặc giá trị còn lại) của thẻ BHYT.

2.2.2. Đơn vị, người lao động có thể mang thẻ BHYT đến bộ phận Văn thư tại cơ quan BHXH nơi đang tham gia, để được ghi nhận lại thời hạn cuối sử dụng thẻ BHYT, cụ thể:

- Đóng dấu tròn của cơ quan BHXH vào phía trên góc trái.

- Ghi nhận lại thời hạn sử dụng thẻ BHYT vào phía dưới bên góc phải:

Hạn chót đến ngày 20 của tháng người lao động nghỉ việc, đơn vị lập thủ tục báo giảm nếu nộp lại thẻ BHYT có đóng dấu xác nhận thời gian cuối sử dụng trên thẻ BHYT (đến cuối tháng trước) thì được giảm trừ số phải đóng BHYT của tháng này nếu không đóng dấu xác nhận thời gian sử dụng trên thẻ BHYT thì được giảm trừ số phải đóng BHYT tương ứng thời hạn còn lại từ tháng sau.

Sau thời hạn trên, nếu đơn vị lập thủ tục trả thẻ BHYT sẽ được thoái thu những tháng còn lại tương ứng thời hạn sử dụng (được ghi nhận lại) trên thẻ BHYT. Nếu trả thẻ trước thời hạn ghi nhận lại trên thẻ BHYT, thì sẽ được thoái thu tính từ tháng đơn vị nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Ví dụ 1: Người lao động nghỉ việc từ tháng 07/2014, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến tháng 12/2014, có thể chọn lựa 02 phương thức sau:

+ Phương thức 1:

Trường hợp đơn vị trả thẻ BHYT cùng Danh sách báo tăng, giảm tháng 07/2014 nộp trước ngày 01/07/2014 thì được giảm trừ số phải đóng BHYT từ tháng 07/2014 nếu nộp vào ngày 01/07/2014 thì được giảm trừ số phải đóng BHYT từ tháng 08/2014.

+ Phương thức 2:

Trường hợp không trả thẻ như phương thức I, trước ngày 01/07/2014 đơn vị hoặc người lao động đến bộ phận văn thư đề nghị ghi nhận lại thời hạn cuối sử dụng đến cuối tháng 06/2014 trên thẻ BHYT. Cơ quan BHXH ghi lại thời hạn sử dụng và đóng dấu tròn của cơ quan BHXH trên thẻ. Các cơ sở KCB vẫn tiếp nhận KCB đến thời hạn ghi đến hết tháng 06/2014 đã ghi trên thẻ.

Từ tháng 07 trở đi khi lập thủ tục báo tăng, giảm nếu kèm theo thẻ đã đóng dấu ghi nhận lại thời hạn sử dụng như ở trên, thì được giảm trừ số phải đóng BHYT từ tháng 07/2014.

Lưu ý: Nếu báo giảm tháng 07/2014 nhưng chưa trả thẻ BHYT, đơn vị phải chịu trách nhiệm thanh toán hết giá trị thẻ BHYT từ tháng 07/2014 đến 12/2014. Sau đó khi lập thủ tục trả thẻ đúng quy định trong năm tài chính, thì vẫn được thoái thu các tháng còn lại tương ứng thời hạn sử dụng trên thẻ BHYT.

Ví dụ 2: Đơn vị hoặc người lao động đến bộ phận văn thư đề nghị ghi nhận lại thời hạn sử dụng trên thẻ BHYT đến thời điểm “cuối tháng 10/2014”. Sau đó, đơn vị trả thẻ BHYT cùng với Danh sách tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS) nộp trong:

+ Tháng 12/2014, thì được thoái thu tiền đóng BHYT từ tháng 11/2014.

+ Trước ngày 01/08/2014, được thoái thu từ tháng 08/2014.

+ Sau ngày 01/08/2014, được thoái thu từ tháng 09/2014.

3/ Thẻ BHYT cấp lại do bị mất không được thay đổi thông tin nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, và không được sử dụng để trả lại cho cơ quan BHXH trong trường hợp người lao động nghỉ việc mà phải đóng bổ sung hết giá trị thẻ còn lại.

Văn bản hướng dẫn này được áp dụng từ ngày 01/7/2014. Các hướng dẫn trước đây trái với hướng dẫn tại văn bản này đều không còn hiệu lực.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH Q, H;
- Trang tin điện tử BHXH/TP;
- Lưu VT, P.THU (S.2b).

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1492/BHXH-THU

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1492/BHXH-THU
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2014
Ngày hiệu lực27/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1492/BHXH-THU năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi thẻ bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1492/BHXH-THU năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi thẻ bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1492/BHXH-THU
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
       Người kýCao Văn Sang
       Ngày ban hành27/05/2014
       Ngày hiệu lực27/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1492/BHXH-THU năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi thẻ bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1492/BHXH-THU năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi thẻ bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh

             • 27/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực