Công văn 1492/UBND-NC

Công văn 1492/UBND-NC năm 2020 về thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1492/UBND-NC 2020 đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1492/UBND-NC
V/v thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Trong những năm qua, Thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; các hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố đã được các cơ quan chức năng quản lý, kiểm soát, kiểm tra, chấn chỉnh, các hành vi vi phạm kịp thời được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.

Đ tiếp tục thực hiện tốt Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đồng thi để hỗ trợ lực lượng Công an Thành phố thực hiện thắng lợi Kế hoạch 105/KH-CAHN-PV01 về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) trên địa bàn Thành phố từ ngày 25/3/2020 đến ngày 31/12/2020, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành; hậu quả, tác hại và hình thức xử lý đối với những hành vi vi phạm, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về VK, VLN và CCHT; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, t chức và toàn dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.

2. T chức tuyên truyn, vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức các điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để nhân dân giao nộp tại trụ sở Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã, thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ còn trôi ni ngoài xã hội, không để các đối tượng sử dụng gây án, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra. Tổ chức tiếp nhận, xử lý, tiêu hủy theo đúng quy định, đối với vũ khí thô sơ là đồ gia bảo, gia truyền theo phong tục tập quán, tổ chức hướng dẫn nhân dân khai báo theo đúng quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an các cấp tổ chức tấn công trấn áp tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố và xét xử các đối tượng có hành vi vi phạm về sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để giáo dục, răn đe phòng ngừa tội phạm.

Tích cực phối hp, hỗ trợ lực lượng Công an về nhân lực, vật lực tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng Công an các cấp thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm đạt được mục đích, yêu cầu đợt cao điểm.

Nghiên cứu có chính sách hỗ trợ kinh phí đối với người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để khuyến khích động viên nhân dân thực hiện.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn th tổ chức tuyên truyền đến các Hội viên, đoàn viên, cán bộ, công nhân viên để nghiêm túc chấp hành, đồng thời cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT để xử lý theo quy định.

5. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình hay, gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác này.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Công an Thành phố hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, tng hp, báo cáo kết quả. Đồng thời phối hp với Ban Thi đua khen thưởng Thành phố đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc./.

 


Nơi nhận:
- V01, C06- Bộ Công an; (để báo cáo)
- Đ/c Bí thư Thành ủy Hà Nội; (để báo cáo)
- Đ/c PBT Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Đ/c PBT Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Đ/c PBT Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; (để báo cáo)
- Đ/c Đào Đức Toàn, PBT Thành ủy; (để báo cáo)
- Ủy ban MTTQ Thành phố và các đoàn thể Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành của Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PT&TH HN, B
áo: HNM, KTĐT, ANTĐ;
- Cổng Thông tin điện tử Hà Nội;
- VPUBNDTP: CVP, các PCVP, KT, KGVX, NC;
-
Lưu: VT, NC(Q).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1492/UBND-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1492/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2020
Ngày hiệu lực24/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1492/UBND-NC

Lược đồ Công văn 1492/UBND-NC 2020 đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1492/UBND-NC 2020 đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1492/UBND-NC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành24/04/2020
        Ngày hiệu lực24/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1492/UBND-NC 2020 đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1492/UBND-NC 2020 đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ Hà Nội

              • 24/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực