Công văn 1493/TTg-QHQT

Công văn số 1493/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục và Nghị định thư dự án Phát triển thị trường vốn Việt Nam do Luxembourg tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 1493/TTg-QHQT phê duyệt danh mục và Nghị định thư dự án Phát triển thị trường vốn Việt Nam do Luxembourg tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1493/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục và Nghị định thư dự án Phát triển thị trường vốn Việt do tài trợ

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7355/TTr-BKH ngày 09 tháng 10 năm 2007) về việc phê duyệt danh mục dự án và Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg đối với dự án Phát triển thị trường vốn Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Phát triển thị trường vốn Việt Nam" của Bộ Tài chính do Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg viện trợ không hoàn lại với các nội dung được nêu tại công văn số 7355/TTr-BKH ngày 09 tháng 10 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng số vốn của Dự án là 3.300.000 Euro, trong đó viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg là 3.000.000 Euro và vốn đối ứng của Việt Nam là 300.000 Euro do Bộ Tài chính cân đối trong ngân sách hàng năm của Bộ Tài chính.

2. Phê duyệt Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg về dự án "Phát triển thị trường vốn Việt Nam" và ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư nêu trên với đại diện Chính phủ Luxembourg.

3. Giao Bộ Tài chính, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan nêu tại công văn số 7355/TTr-BKH ngày 09 tháng 10 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thiện Văn kiện Dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án "Phát triển thị trường vốn Việt Nam theo các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KTTH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (4). 15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1493/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1493/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2007
Ngày hiệu lực11/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1493/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1493/TTg-QHQT phê duyệt danh mục và Nghị định thư dự án Phát triển thị trường vốn Việt Nam do Luxembourg tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1493/TTg-QHQT phê duyệt danh mục và Nghị định thư dự án Phát triển thị trường vốn Việt Nam do Luxembourg tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1493/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành11/10/2007
        Ngày hiệu lực11/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1493/TTg-QHQT phê duyệt danh mục và Nghị định thư dự án Phát triển thị trường vốn Việt Nam do Luxembourg tài trợ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1493/TTg-QHQT phê duyệt danh mục và Nghị định thư dự án Phát triển thị trường vốn Việt Nam do Luxembourg tài trợ

              • 11/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực