Công văn 1494/QLCL-CL2

Công văn 1494/QLCL-CL2 năm 2014 thực hiện Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1494/QLCL-CL2 2014 thực hiện 75/2011/TT-BNNPTNT đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1494/QLCL-CL2
V/v: thực hiện Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm đánh giá thực trạng hoạt động quảng cáo thực phẩm và công tác quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực được giao quản lý, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đề nghị quý Sở tổng hợp, báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT cụ thể như sau:

1. Kết quả tiếp nhận, xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (theo mẫu gửi kèm).

2. Thực hiện công khai kết quả xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 13 Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT.

3. Hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo thực phẩm của các cơ sở, sản phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại khoản 2, Điều 15 và kết quả xử lý vi phạm quy định về nội dung quảng cáo thực phẩm theo điểm d, khoản 2, Điều 13 của Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT.

4. Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Đề nghị Quý Sở gửi Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT về Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (địa chỉ Email: [email protected]) trước ngày 10/9/2014.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Văn Tám (để b/c);
- Cục Trưởng (để/b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Phòng Chất lượng 1;
- Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÔNG TƯ 75/2011/TT-BNNPTNT

(Tổng hợp từ năm 2012-2014)

TT

Tên sản phẩm đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo

Tên cơ sở có sản phẩm đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo

Nguồn gốc sản phẩm và thị trường tiêu thụ
(ghi cụ thể sản phẩm nhập khẩu/sản xuất trong nước; sản phẩm chỉ tiêu thụ trong nước hay có xuất khẩu)

Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo
(Số văn bản, ngày... tháng... năm...)

Phương tiện quảng cáo
(Trên Truyền hình, báo, đài...)

Thời gian quảng cáo
(Từ ngày... tháng Năm...đến ngày...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1494/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1494/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2014
Ngày hiệu lực13/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1494/QLCL-CL2 2014 thực hiện 75/2011/TT-BNNPTNT đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1494/QLCL-CL2 2014 thực hiện 75/2011/TT-BNNPTNT đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1494/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýPhùng Hữu Hào
        Ngày ban hành13/08/2014
        Ngày hiệu lực13/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1494/QLCL-CL2 2014 thực hiện 75/2011/TT-BNNPTNT đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1494/QLCL-CL2 2014 thực hiện 75/2011/TT-BNNPTNT đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

             • 13/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực