Công văn 1494/TTg-KTTH

Công văn số 1494/TTg-KTTH về việc ứng vốn để đầu tư thiết bị cho phát thanh truyền hình của tỉnh Tây Ninh và tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 1494/TTg-KTTH ứng vốn để đầu tư thiết bị cho phát thanh truyền hình của tỉnh Tây Ninh và tỉnh Nam Định


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số:  1494/TTg-KTTH
V/v ứng vốn để đầu tư thiết bị cho phát thanh truyền hình của tỉnh Tây Ninh và tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Định

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại văn bản số 1638/UBND-KTTH ngày 23 tháng 08 năm 2007, của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tại văn bản số 250/UBND-VP5 ngày 27 tháng 08 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6703/BKH-LĐVX ngày 17 tháng 09 năm 2007 về việc xử lý vốn để đầu tư thiết bị cho phát thanh, truyền hình của các tỉnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính ứng trước 15 tỷ đồng từ dự toán ngân sách năm 2008 để hỗ trợ đầu tư thiết bị cho phát thanh, truyền hình của các tỉnh, trong đó: tỉnh Nam Định 05 tỷ đồng để hoàn thành dự án đầu tư hệ thống truyền thanh vùng công giáo và ven biển, 10 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng trung tâm truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí trong kế hoạch năm 2008 từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu cho các tỉnh: Tây Ninh và Nam Định để hoàn trả số vốn tạm ứng trên theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng,Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, Website CP, Vụ VX;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).(Nguyên 17).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1494/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1494/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2007
Ngày hiệu lực11/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1494/TTg-KTTH

Lược đồ Công văn 1494/TTg-KTTH ứng vốn để đầu tư thiết bị cho phát thanh truyền hình của tỉnh Tây Ninh và tỉnh Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1494/TTg-KTTH ứng vốn để đầu tư thiết bị cho phát thanh truyền hình của tỉnh Tây Ninh và tỉnh Nam Định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1494/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành11/10/2007
        Ngày hiệu lực11/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1494/TTg-KTTH ứng vốn để đầu tư thiết bị cho phát thanh truyền hình của tỉnh Tây Ninh và tỉnh Nam Định

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1494/TTg-KTTH ứng vốn để đầu tư thiết bị cho phát thanh truyền hình của tỉnh Tây Ninh và tỉnh Nam Định

              • 11/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực