Công văn 1496/ATTP-NĐTT

Công văn 1496/ATTP-NĐTT năm 2019 về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1496/ATTP-NĐTT 2019 cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1496/ATTP-NĐTT
V/v kiến nghị của Công ty TNHH Hệ thống thực phẩm FIDES

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hệ thống thực phẩm FIDES

Ngày 6/5/2019, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận được công văn số 3525/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty TNHH Hệ thống thực phẩm FIDES (gọi tắt là Công ty FIDES). Về những nội dung kiến nghị liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại công văn của Công ty, Cục An toàn thực phẩm có ý kiến như sau:

Các quy định pháp luật có liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể:

a) Khoản 2 Điều 3 Luật an toàn thực phẩm đã quy định “Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện; tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh”.

b) Khoản 7 Điều 28 Luật an toàn thực phẩm quy định người đứng đầu đơn vị có bếp ăn tập thể có trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm.

c) Khoản 1 Điều 34 Luật an toàn thực phẩm quy định cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau: “a) Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm (quy định điều kiện cụ thể về địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị chế biến, con người và nguyên liệu thực phẩm… tại Điều 28 Luật an toàn thực phẩm); b) Có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”.

Theo nội dung công văn, Công ty FIDES cung cấp suất ăn tại bếp của Công ty cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre (gọi tắt là Công ty CJ Cầu Tre), việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho bếp ăn tập thể này phải đáp ứng yêu cầu sau:

a) Bếp ăn tập thể phải thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm (Bao gồm quy định về địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị chế biến, con người, nguyên liệu thực phẩm …).

b) Nếu Công ty FIDES chỉ cung cấp các suất ăn sẵn chuyển đến Công ty CJ Cầu Tre thì Công ty FIDES phải được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại địa điểm chế biến suất ăn sẵn của công ty FIDES.

c) Nếu Công ty FIDES tổ chức nấu ăn ….. bếp ăn tập thể của Công ty CJ Cầu Tre:

- Công ty FIDES phải đăng ký địa điểm kinh doanh tại bếp ăn tập thể của Công ty CJ Cầu Tre mới được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại địa điểm bếp ăn tập thể của Công ty CJ Cầu Tre.

- Công ty CJ Cầu Tre tự tổ chức bếp ăn tập thể cho công nhân của Công ty mình bằng hình thức ký hợp đồng với Công ty FIDES đến nấu và người đứng đầu Công ty CJ Cầu Tre không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm trân trọng thông báo để Công ty biết và lựa chọn thực hiện.

Trân trọng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để báo cáo);
- Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong (để báo cáo);
- Cổng TTĐT-VPCP;
- Phòng Thương mại và CNVN;
- Ban Quản lý ATTP Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu VT, NĐTT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hùng Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1496/ATTP-NĐTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1496/ATTP-NĐTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2019
Ngày hiệu lực17/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1496/ATTP-NĐTT 2019 cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1496/ATTP-NĐTT 2019 cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1496/ATTP-NĐTT
        Cơ quan ban hànhCục an toàn thực phẩm
        Người kýNguyễn Hùng Long
        Ngày ban hành17/05/2019
        Ngày hiệu lực17/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1496/ATTP-NĐTT 2019 cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1496/ATTP-NĐTT 2019 cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

             • 17/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực