Công văn 14969/BTC-TCDN

Công văn 14969/BTC-TCDN năm 2015 thực hiện công khai Báo cáo tài chính và Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14969/BTC-TCDN công khai báo cáo tài chính giám sát tài chính doanh nghiệp 2015


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14969/BTC-TCDN
Vv thực hiện công khai Báo cáo tài chính và ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Nâng cao khả năng cạnh tranh lần thứ 3 (EMCC3), định kỳ Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ làm việc với các cơ quan Việt Nam để rà soát tiến độ thực hiện các hành động cam kết của Chương trình. Theo cam kết trong EMCC3: “Chính phủ Việt Nam triển khai Nghị định s61/2013/NĐ-CP về giám sát tài chính và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp.

Trên cơ sở quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013, phái đoàn kiểm điểm EMCC3 tháng 7/2015 đã đề nghị chi tiết hóa tiêu chí đánh giá nội dung này như sau: 8 Tập đoàn công b báo cáo tài chính 2014 vào cuối năm 2015; Báo cáo giám sát tài chính của ít nht 30% tập đoàn kinh tế, TCT nhà nước được công btrên trang thông tin điện tử...”

Tuy nhiên tính đến ngày 13/10/2015 (quá 5 tháng so với thời hạn công khai Báo cáo tài chính năm 2014), chỉ có rất ít các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện công bố Báo cáo tài chính năm 2014 trên trang web của doanh nghiệp.

Đthực hiện cam kết của Chính phủ trong khuôn khổ Chương EMCC3, đồng thời đđảm bảo hiệu quả công tác giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ (Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 và Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ quản lý ngành), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là tập đoàn, tổng công ty):

1. Đối với các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: đề nghị (1) thực hiện công bố thông tin Báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp năm 2014 trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, (2) đôn đốc và giám sát việc thực hiện công khai Báo cáo tài chính sáu tháng và hằng năm của các doanh nghiệp do mình thành lập hoặc được giao quản lý theo quy định của Chính phủ; (3) xây dựng và ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý (bao gồm những tập đoàn, tng công ty được Thtướng Chính phủ ủy quyền quản lý) đúng thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ.

2. Đối với các Tập đoàn, Tng công ty: thực hiện nghiêm túc việc công bố Báo cáo tài chính năm 2014, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 trên trang web hoặc cng thông tin điện tử của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 và Điều 39 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP trước ngày 30 tháng 11 năm 2015. Sau thời hạn trên, Bộ Tài chính sẽ tng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý theo quy định của Nghị định số 87/2015/NĐ-CP hoặc đưa doanh nghiệp vào diện không chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp (tiêu chí 4 về đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP).

Đnghị các Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty và doanh nghiệp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
- VPCP, NHNN, Bộ KHĐT (để biết);
- Sở Tài chính các tnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14969/BTC-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14969/BTC-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2015
Ngày hiệu lực22/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 14969/BTC-TCDN công khai báo cáo tài chính giám sát tài chính doanh nghiệp 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14969/BTC-TCDN công khai báo cáo tài chính giám sát tài chính doanh nghiệp 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14969/BTC-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành22/10/2015
        Ngày hiệu lực22/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 14969/BTC-TCDN công khai báo cáo tài chính giám sát tài chính doanh nghiệp 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 14969/BTC-TCDN công khai báo cáo tài chính giám sát tài chính doanh nghiệp 2015

           • 22/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực