Công văn 14971/BTC-CST

Công văn 14971/BTC-CST năm 2017 về thực hiện chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực công nghệ thông tin theo Nghị quyết 41/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14971/BTC-CST 2017 thực hiện chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực công nghệ thông tin


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14971/BTC-CST
V/v thực hiện chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 41/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 26/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP về chính sách ưu đãi thuế thúc đy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam.

Ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó đã sửa đổi, bổ sung các công nghệ, sản phẩm thuộc lĩnh vực CNTT vào Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Pháp luật về thuế, về tiền thuế đất, thuê mặt nước, về tín dụng đầu tư đã có các quy định cụ thể chính sách ưu đãi áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc các Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quy định tại các Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014, Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo thuận lợi, hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động công nghệ thông tin áp dụng các chính sách ưu đãi đối với dự án nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đ được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TCT, TCHC
, QLCS, TCNH, PC;
- Lưu: VT, CST
(TN).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14971/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14971/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 14971/BTC-CST

Lược đồ Công văn 14971/BTC-CST 2017 thực hiện chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14971/BTC-CST 2017 thực hiện chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực công nghệ thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14971/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Quốc Hưng
        Ngày ban hành06/11/2017
        Ngày hiệu lực06/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 14971/BTC-CST 2017 thực hiện chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực công nghệ thông tin

           Lịch sử hiệu lực Công văn 14971/BTC-CST 2017 thực hiện chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực công nghệ thông tin

           • 06/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực