Công văn 1499/TTg-KTN

Công văn 1499/TTg-KTN năm 2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1499/TTg-KTN 2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp Ninh Bình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1499/TTg-KTN
V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Ninh Bình

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4675/BKHĐT-QLKKT ngày 18 tháng 7 năm 2014 về việc Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển khu công nghiệp của tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên, cụ thể:

- Đưa Khu công nghiệp Xích Thố và Khu công nghiệp Sơn Hà ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của cả nước;

- Giảm diện tích Khu công nghiệp Khánh Cư từ 170 ha xuống còn 67 ha;

- Bổ sung mới Khu công nghiệp Kim Sơn với quy mô 200 ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của cả nước;

- Tách Khu công nghiệp Tam Điệp thành Khu công nghiệp Tam Điệp I và Khu công nghiệp Tam Điệp II; chuyển Khu công nghiệp Tam Điệp II ti vị trí quy hoạch mới tại xã Quang Sơn, thị xã Tam Điệp;

- Đổi tên Khu công nghiệp Ninh Phúc thành Khu công nghiệp Khánh Phú.

2. Phê duyệt Danh mục quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 (Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo).

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình bổ sung Khu công nghiệp Kim Sơn vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh, trình Chính phủ phê duyệt theo quy định; tiếp thu ý kiến nêu tại Mục III Công văn số 4675/BKHĐT-QLKKT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP, GTVT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, KTTH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3) TrT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 


PHỤ LỤC I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ DỰ KIẾN QUY HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CỦA TỈNH NINH BÌNH ĐN NĂM 2020
(Ban
hành kèm theo Công văn số 1499/TTg-KTN ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: ha

TT

KCN

Diện tích quy hoạch

Tình hình thực hiện

Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất)

Phương án điều chnh quy hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất)

Ghi chú

Diện tích thực tế đã thành lập/cấp GCNĐT

Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập/cấp GCNĐT (không tính diện tích chênh lệch do đo đạc)

Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020

Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt

Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc)

Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mi và mở rộng đến năm 2020

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(5)-(1)

(7)=(1)-(5)

(8)=(5)-(2)

 

I

KCN được thành lập trước Quyết định 1107/QĐ-TTg

1

KCN Khánh Phú

334

351

0

351

351

17

0

0

Điều chỉnh kỹ thuật diện tích KCN (trước đây gọi là Ninh Phúc)

II

KCN được phê duyệt QH theo Quyết định 1107/QĐ-TTg và văn bản của Th tướng (toàn bộ diện tích đã thành lập)

1

KCN Phúc Sơn

145

142

0

142

142

0

0

0

Giảm diện tích do đo đạc

II

KCN được phê duyệt QH theo Quyết định 1107/QĐ-TTg và văn bản của Thủ tướng (một phần diện tích đã thành lập)

1.1

KCN Tam Điệp I

64

64

0

64

64

0

0

0

 

1.2

KCN Tam Điệp II

386

0

386

386

386

0

0

386

Chuyển vị trí tới xã Quang Sơn, thị xã Tam Điệp

2

KCN Gián Khẩu

262

162

100

262

262

0

0

100

 

3

KCN Khánh Cư

170

52

118

67

67

0

103

15

Giảm diện tích

III

KCN được phê duyệt QH theo Quyết định 1107/QĐ-TTg và văn bản của Thủ tưng (toàn bộ diện tích chưa thành lập)

1

KCN Xích Thổ

300

0

300

0

0

0

300

0

Đưa ra khỏi quy hoạch

2

KCN Sơn Hà

300

0

300

0

0

0

300

0

Đưa ra khỏi quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

1,961

771

1,204

1,272

1,272

17

703

501

 


PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC KCN NINH BÌNH DỰ KIẾN QUY HOẠCH THÀNH LẬP MỚI ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo
Công văn số 1499/TTg-KTN ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: ha

TT

KCN

Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương kiến nghị)

Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mi đến năm 2020 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất)

 

Giai đoạn đến 2020

 

 

1

KCN Kim Sơn

686

200

 

Tổng cộng

686

200

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1499/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1499/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2014
Ngày hiệu lực18/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1499/TTg-KTN 2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1499/TTg-KTN 2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp Ninh Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1499/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành18/08/2014
        Ngày hiệu lực18/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1499/TTg-KTN 2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp Ninh Bình

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1499/TTg-KTN 2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp Ninh Bình

             • 18/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực