Công văn 15/BXD-HTKT

Công văn số 15/BXD-HTKT về việc chuẩn bị dự án cấp thoát nước Giai đoạn II – Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam – ODA không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15/BXD-HTKT Chuẩn bị dự án cấp thoát nước GĐ 2 – Chương trình nước và vệ sinh thị trấn Việt Nam – ODA không hoàn lại của CP Phần Lan


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 15/BXD-HTKT
V/v: Chuẩn bị dự án cấp thoát nước Giai đoạn II – Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam – ODA không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan

Hà nội, ngày 17 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: UBND các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái

Theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ưu tiên đưa 4 tỉnh miền núi phía Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Yên Bái vào tham gia Giai đoạn II của Chương trình Nước và Vệ sinh các thị trấn ở Việt Nam do Chính phủ Phần Lan viện trợ không hoàn lại, Vụ Hạ tầng Kỹ thuật đô thị nay là Cục Hạ tầng Kỹ thuật – Bộ Xây dựng, đơn vị trực tiếp thực hiện Chương trình đã chỉ đạo Tư vấn quản lý Giai đoạn I của Chương trình và phối hợp với các bên liên quan như Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam, UBND các tỉnh nêu trên và các Sở ban ngành tại địa phương tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc chuẩn bị đầu tư một số dự án để có thể khởi công ngay sau khi Hiệp định của Giai đoạn II được ký kết. Hiện tại, Chương trình đã thuê tư vấn trong nước lập các dự án cấp thoát nước theo như đề xuất của địa phương, dự kiến sẽ hoàn tất các công việc chuẩn bị dự án vào cuối năm 2008 theo đúng kế hoạch.

Để thuận tiện cho các bên liên quan có thể hoàn tất việc chuẩn bị dự án, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện việc chuẩn bị dự án theo hướng như sau:

1. Về tổ chức thực hiện

a) Giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị các dự án trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo và theo dõi, hỗ trợ các chủ đầu tư, tư vấn trong quá trình chuẩn bị dự án; đầu mối tiếp nhận hồ sơ, xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Giao đơn vị chuyên trách về cấp nước trên địa bàn tỉnh làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thuộc Chương trình, phối hợp với tư vấn trong việc chuẩn bị dự án, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành.

c) Giao UBND các thị trấn có dự án làm chủ đầu tư công trình thoát nước, phối hợp với tư vấn trong việc chuẩn bị dự án, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành.

2. Về kinh phí thực hiện

a) Toàn bộ kinh phí thuê tư vấn lập dự án do Chương trình chi trả.

b) Chi phí đi lại, công tác phí, hội họp, hội thảo, truyền thông... có liên quan đến việc chuẩn bị dự án sẽ do Chương trình chi trả.

Tài liệu chương trình giai đoạn II đang được các bên liên quan hoàn thiện, trình hai Chính phủ phê duyệt trong năm 2008. Do vậy, để đảm bảo việc chuẩn bị dự án hoàn thành đúng tiến độ, đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo thực hiện theo hướng nêu trên. Sau khi Hiệp định tài trợ giữa hai Chính phủ cho Giai đoạn II chính thức được ký kết, Bộ Xây dựng sẽ hướng dẫn UBND các tỉnh tổ chức thực hiện theo nội dung Hiệp định được ký kết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Trần Ngọc Chính (để b/c);
- Sở XD các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái;
- Lưu VP, HTKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH
Ngô Hồng Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15/BXD-HTKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15/BXD-HTKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2008
Ngày hiệu lực17/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 15/BXD-HTKT

Lược đồ Công văn 15/BXD-HTKT Chuẩn bị dự án cấp thoát nước GĐ 2 – Chương trình nước và vệ sinh thị trấn Việt Nam – ODA không hoàn lại của CP Phần Lan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 15/BXD-HTKT Chuẩn bị dự án cấp thoát nước GĐ 2 – Chương trình nước và vệ sinh thị trấn Việt Nam – ODA không hoàn lại của CP Phần Lan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu15/BXD-HTKT
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNgô Hồng Quang
        Ngày ban hành17/06/2008
        Ngày hiệu lực17/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 15/BXD-HTKT Chuẩn bị dự án cấp thoát nước GĐ 2 – Chương trình nước và vệ sinh thị trấn Việt Nam – ODA không hoàn lại của CP Phần Lan

              Lịch sử hiệu lực Công văn 15/BXD-HTKT Chuẩn bị dự án cấp thoát nước GĐ 2 – Chương trình nước và vệ sinh thị trấn Việt Nam – ODA không hoàn lại của CP Phần Lan

              • 17/06/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/06/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực