Công văn 15/TTLLTPQG-HCTH

Công văn 15/TTLLTPQG- HCTH năm 2013 hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15/TTLLTPQG- HCTH 2013 hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
TRUNG TÂM
LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/TTLLTPQG- HCTH
V/v hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 4905/STP-LLTP ngày 07 tháng 12 năm 2012 và Công văn số 5035/STP-LLTP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Sau khi nghiên cứu Công văn của Quý Sở, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có ý kiến như sau:

1. Về lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Lý lịch tư pháp, cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải nộp lệ phí; quy định tại Điều 1 Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp, thì đối tượng nộp lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam. Như vậy, hiện nay theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, việc thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp chỉ áp dụng đối với cá nhân, không áp dụng với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Do vậy, đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp thì không phải nộp lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Về giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức) có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Thủ tục giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan, tổ chức được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp, cơ quan, tổ chức khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì phải gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú…. Văn bản yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ cơ quan, tổ chức, mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp và thông tin về người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp, bao gồm: họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Văn bản yêu cầu được sử dụng theo mẫu số 05a/TT-LLTP được ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên, để bảo đảm thực hiện tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp chính xác, nhanh chóng, Sở Tư pháp có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức gửi kèm theo bản sao giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trên đây là ý kiến của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, xin gửi tới Quý Sở./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ (để b/c);
- Các Phó Giám đốc TT (để biết);
- Lưu: TTLLTPQG.

GIÁM ĐỐC
Đặng Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15/TTLLTPQG-HCTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15/TTLLTPQG-HCTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2013
Ngày hiệu lực10/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 15/TTLLTPQG-HCTH

Lược đồ Công văn 15/TTLLTPQG- HCTH 2013 hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 15/TTLLTPQG- HCTH 2013 hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu15/TTLLTPQG-HCTH
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐặng Thanh Sơn
        Ngày ban hành10/01/2013
        Ngày hiệu lực10/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 15/TTLLTPQG- HCTH 2013 hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 15/TTLLTPQG- HCTH 2013 hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp

           • 10/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực