Công văn 150/GSQL-GQ2

Công văn 150/GSQL-GQ2 năm 2018 về vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 150/GSQL-GQ2 2018 vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan


TNG CC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/GSQL-GQ2
V/v vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH FUJI XEROX Hải Phòng.
(Đ/c: S 01, đường số 9, khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng)

Trả lời công văn số 29122017/PM-FXHP ngày 29/12/2017 của Công ty TNHH FUJI XEROX Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xuất khẩu linh kiện ra nước ngoài để bảo hành:

Ngày 24/7/2014, Tổng cục Hải quan có công văn số 9224/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, bán thành phm để bảo hành cho khách hàng nước ngoài. Vì vậy, đề nghị Công ty nghiên cứu trường hợp tương tự đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn số 9224/TCHQ-GSQL nêu trên.

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 về ban hành mã loại hình xuất khẩu khẩu thì trường hợp này sử dụng mã loại hình E52.

2. Về việc DNCX lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:

Tại điểm đ khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn trường hợp DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hi quan khi hàng hóa đưa vào, đưa ra DNCX để thực hiện một số công đoạn trong hoạt động sản xuất như phân loại, đóng gói, đóng gói lại, đề nghị Công ty căn cứ hoạt động sản xuất thực tế đối chiếu với quy định dẫn trên để thực hiện.

3. Việc mua bán hàng hóa giữa hai DNCX:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính khi hàng hóa mua bán giữa các DNCX với nhau thì DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan.

Căn cứ khoản 3 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính khi hàng hóa mua bán giữa các DNCX với nhau, trường hợp lựa chọn làm thủ tục hải quan thì thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tư này.

4. Về vấn đề hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ:

Ngày 07/12/2017, Cục Kiểm tra sau thông quan đã có công văn số 957/KTSTQ-P2 trả lời công văn số 23112017A/FXHP ngày 23/11/2017 của Công ty TNHH FUJI XEROX Hải Phòng về các vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 72/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó, đối với vấn đề hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, tại khoản 6 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đã quy định rõ đối tượng được áp dụng là doanh nghiệp ưu tiên và các đối tác mua bán hàng hóa với doanh nghiệp ưu tiên.

Vì vậy, đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên và hoạt động kinh doanh thực tế để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời nội dung trên để Công ty TNHH FUJI XEROX Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để biết);

- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 150/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu150/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2018
Ngày hiệu lực16/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 150/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 150/GSQL-GQ2 2018 vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 150/GSQL-GQ2 2018 vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu150/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành16/01/2018
        Ngày hiệu lực16/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 150/GSQL-GQ2 2018 vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan

         Lịch sử hiệu lực Công văn 150/GSQL-GQ2 2018 vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan

         • 16/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực