Công văn 150/HĐND-TT

Nội dung toàn văn Công văn 150/HĐND-TT 2023 đính chính Phụ lục I Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/HĐND-TT
V/v đính chính nội dung Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm Nghị quyết số 09/2023/NQ- HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh

Cà Mau, ngày 14 tháng 7 năm 2023

 

Kính gửi:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực V;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;
- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố.

Ngày 07/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu soạn thảo, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đính chính một số nội dung, như sau:

Tại Phụ lục I, trang số 9, số thứ tự 8, “Tuyến lộ nội ô, thị trấn U Minh, đoạn từ Bờ Bắc Kênh 12 (Bờ Bắc) đến hết ranh trường Mầm non Hương Tràm), giá sửa đổi năm 2023 là 20.000” là không phù hợp. Nay xin đính chính lại như sau: “Tuyến lộ nội ô, thị trấn U Minh, đoạn từ Bờ Bắc Kênh 12 (Bờ Bắc) đến hết ranh trường Mầm non Hương Tràm), giá sửa đổi năm 2023 là 2.000”.

Tại Phụ lục II, trang số 6, dòng thứ 1 từ trên xuống, nội dung “3. Huyện Thới Bình” chưa phù hợp. Nay đính chính lại là “3. Huyện U Minh”.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kính mong các cơ quan, địa phương, đơn vị thông cảm./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng CT. HĐND;
- Lưu VT, LT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Huỳnh Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 150/HĐND-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu150/HĐND-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(31/07/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 150/HĐND-TT

Lược đồ Công văn 150/HĐND-TT 2023 đính chính Phụ lục I Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 150/HĐND-TT 2023 đính chính Phụ lục I Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND Cà Mau
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu150/HĐND-TT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýDương Huỳnh Khải
        Ngày ban hành14/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (31/07/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 150/HĐND-TT 2023 đính chính Phụ lục I Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND Cà Mau

              Lịch sử hiệu lực Công văn 150/HĐND-TT 2023 đính chính Phụ lục I Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND Cà Mau

              • 14/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực