Công văn 150/TTg-KTTH

Công văn số 150/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng chiến lược phát triển kinh tế Xã hội 10 năm 2011 đến 2020

Nội dung toàn văn Công văn 150/TTg-KTTH xây dựng chiến lược phát triển kinh tế Xã hội 10 / 2011 đến 2020


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150/TTG-KTTH

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Viện khoa học xã hội Việt Nam

 

Để chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Khoa học xã hội Việt Nam xây dựng Đề cương Chiến lược theo một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 – 2010) căn cứ vào kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 – 2005), ước thực hiện kế hoạch 5 năm (2006 – 2010), kết quả tổng kết 20 năm đổi mới;

2. Dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế giai đoạn 2011 – 2020; trong đó, chú ý tình hình trong nước và quốc tế có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam;

3. Đề xuất quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 – 2020);

4. Đề xuất các giải pháp lớn phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2011 – 2020;

5. Đề xuất kế hoạch cụ thể để xây dựng Chiến lược sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tham khảo ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan), Viện Khoa học xã hội Việt Nam (tham khảo ý kiến của các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học) xây dựng Đề cương riêng của từng cơ quan, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 6 năm 2007. Sau khi Đề cương được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cơ quan chủ trì xây dựng Chiến lược và kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể.
 
 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc CP;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  các Vụ, đơn vị thuộc VPCP;
- Lưu: Văn thư, KTTH.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 150/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu150/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2007
Ngày hiệu lực25/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 150/TTg-KTTH

Lược đồ Công văn 150/TTg-KTTH xây dựng chiến lược phát triển kinh tế Xã hội 10 / 2011 đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 150/TTg-KTTH xây dựng chiến lược phát triển kinh tế Xã hội 10 / 2011 đến 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu150/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành25/01/2007
        Ngày hiệu lực25/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 150/TTg-KTTH xây dựng chiến lược phát triển kinh tế Xã hội 10 / 2011 đến 2020

              Lịch sử hiệu lực Công văn 150/TTg-KTTH xây dựng chiến lược phát triển kinh tế Xã hội 10 / 2011 đến 2020

              • 25/01/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/01/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực