Công văn 1500/LĐTBXH-DN

Công văn 1500/LĐTBXH-DN về chương trình dạy nghề chưa có chương trình khung và tên nghề trong danh mục nghề do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1500/LĐTBXH-DN chương trình dạy nghề chưa có chương trình khung và tên nghề trong danh mục nghề


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1500/LĐTBXH-DN
Về chương trình dạy nghề chưa có chương trình khung và tên nghề trong danh mục nghề

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ông/Bà Hiệu trưởng các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
- Ông/Bà Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp có dạy nghề.

 

Căn cứ theo văn bản trả lời số 167/TCDN-ĐTN ngày 25/2/2009 của Tổng cục Dạy nghề về chương trình dạy nghề chưa có chương trình khung và tên nghề trong danh mục nghề, Sở Lao động – TBXH đề nghị các trường thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các nghề đã có tên trong danh mục nghề nhưng chưa có chương trình khung (Quyết định số 37/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – TBXH ban hành tạm thời danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề):

Cho phép các trường xây dựng, thẩm định và ra quyết định tổ chức giảng dạy các chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề với các yêu cầu:

a. Các chương trình dạy nghề do trường xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu đào tạo, thời gian khóa học và phân bổ thời gian khóa học, thời gian thực học tối thiểu được quy định kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – TBXH ban hành quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề.

b. Nội dung chương trình phải đảm bảo các chuẩn kiến thức, kỹ năng, phương pháp đánh giá kết quả học tập đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình dạy nghề trình độ trung cấp.

c. Thực hiện đăng ký bổ sung nghề theo quy định (nếu là nghề chưa đăng ký).

d. Khi chương trình khung của nghề nói trên được ban hành, trường phải tổ chức điều chỉnh lại chương trình của trường cho phù hợp.

2. Đối với các nghề chưa có tên trong danh mục nghề đào tạo:

a. Đề nghị các trường làm văn bản đề nghị, trong đó cần ghi rõ:

- Tên nghề.

- Lý do, yêu cầu phải bổ sung tên nghề.

- Mục tiêu đào tạo của nghề.

- Mô tả công việc của nghề; nội dung chính dự kiến đào tạo.

- Trình độ đào tạo

b. Gửi về cơ quan chủ quản (nếu trường thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, …) hoặc gửi về Sở Lao động – TBXH (nếu trường thuộc địa phương) để làm thủ tục đăng ký bổ sung danh mục nghề mới theo quy định.

c. Sau khi có quyết định bổ sung danh mục nghề đào tạo của Bộ trưởng Bộ Lao động – TBXH các trường mới tiến hành xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PDN;
- Website Sở.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG DẠY NGHỀ
Nguyễn Thành Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1500/LĐTBXH-DN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1500/LĐTBXH-DN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2009
Ngày hiệu lực04/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1500/LĐTBXH-DN

Lược đồ Công văn 1500/LĐTBXH-DN chương trình dạy nghề chưa có chương trình khung và tên nghề trong danh mục nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1500/LĐTBXH-DN chương trình dạy nghề chưa có chương trình khung và tên nghề trong danh mục nghề
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1500/LĐTBXH-DN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Hiệp
        Ngày ban hành04/03/2009
        Ngày hiệu lực04/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1500/LĐTBXH-DN chương trình dạy nghề chưa có chương trình khung và tên nghề trong danh mục nghề

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1500/LĐTBXH-DN chương trình dạy nghề chưa có chương trình khung và tên nghề trong danh mục nghề

           • 04/03/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/03/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực