Công văn 1501/UBND-XD

Công văn 1501/UBND-XD giải quyết việc mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp cho hộ gia đình trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1501/UBND-XD giải quyết việc mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1501/UBND-XD
V/v giải quyết việc mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp cho các hộ gia đình trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND các quận;
- Công ty CP Bê tông xây dựng Vinaconex Xuân Mai;
- Công ty CP xây dựng Vinaconex 21;
- Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5;
- Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội;
- Tổng Công ty Viglacera.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Văn bản số 1246/SXD-PTN ngày 04/3/2011 và thông báo số 1002/TB-SXD-PTN của Sở Xây dựng về việc giải quyết việc mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp cho các hộ gia đình trên địa bàn Thành phố.

Về việc này, UBND Thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung đề xuất của Sở Xây dựng về việc cho phép các chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn Thành phố thực hiện tiếp nhận hồ sơ mua nhà cụ thể như sau:

- Đối tượng được xem xét mua nhà ở thu nhập thấp tại các dự án xây dựng nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn Thành phố gồm các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại các Quận, Phường.

- Mỗi hộ gia đình thuộc đối tượng, điều kiện mua nhà ở cho người thu nhập thấp chỉ được lập hồ sơ mua nhà 1 lần và việc xác nhận về tình trạng nhà ở của các hộ gia đình khi đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp, đề nghị chính quyền địa phương xác nhận rõ: chưa có nhà ở, hoặc đã có nhà ở nhưng diện tích ở bình quân <5m2/người và chỉ được xác nhận 01 lần duy nhất cho mỗi hộ gia đình đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp.

- Việc chấm điểm ưu tiên cho các hộ gia đình mua nhà ở thu nhập thấp khi chấm điểm ưu tiên theo thang điểm 10 do UBND Thành phố quy định, ưu tiên cho các đối tượng là cán bộ hưởng lương từ ngân sách, lao động thuộc doanh nghiệp theo thứ tự ưu tiên như sau: Cán bộ hưởng lương từ ngân sách (1 điểm); Lao động thuộc doanh nghiệp Nhà nước (0,5 điểm).

2. Yêu cầu các công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội, Liên danh Công ty CP Bê tông xây dựng Vinaconex Xuân Mai và Công ty CP xây dựng Vinaconex 21 bố trí địa điểm đăng ký, nhận đơn và tổ chức tiếp nhận đơn của các hộ dân từ 7/3/2011;

Tổng Công ty Viglacera hoàn tất các thủ tục đầu tư để tiếp nhận đơn của các hộ dân trình UBND Thành phố phê duyệt trước 10/3/2011.

3. Giao Sở Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư chỉ đạo, hướng dẫn các chủ đầu tư xây dựng hoàn thiện các thủ tục để tiếp nhận đơn của các hộ dân, báo cáo UBND Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- CVP, PVP (Ng.V.Thịnh); XD
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

Thuộc tính Công văn 1501/UBND-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1501/UBND-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2011
Ngày hiệu lực04/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1501/UBND-XD giải quyết việc mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1501/UBND-XD giải quyết việc mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1501/UBND-XD
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhí Thái Bình
        Ngày ban hành04/03/2011
        Ngày hiệu lực04/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1501/UBND-XD giải quyết việc mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1501/UBND-XD giải quyết việc mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp

              • 04/03/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/03/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực