Công văn 15012/BTC-NSNN

Công văn 15012/BTC-NSNN năm 2018 về tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi bổ sung Quyết định 01/2016/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15012/BTC-NSNN 2018 sửa đổi Quyết định 01/2016/QĐ-TTg khắc phục hậu quả thiên tai


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15012/BTC-NSNN
V/v tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1314/QĐ-TTg ngày 05/10/2018, theo đó Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chng thiên tai và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát quy định hiện hành về quy trình hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm việc hỗ trợ được kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định.

Để có cơ sở nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg , Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg (theo đề cương đính kèm) và đề xuất biện pháp sửa đổi, bổ sung gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ý kiến về nội dung trên xin gửi về Bộ Tài chính trước ngày 12/12/2018 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương (để phối hợp);
- Lưu: VT, NSNN.

KT. BTRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

ĐỀ CƯƠNG

ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH HTRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2016/QĐ-TTG
(Kèm theo Công văn số 15012/BTC-NSNN ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính)

1. Đánh giá về phạm vi được hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Đánh giá các tiêu chí được sử dụng làm căn cứ hỗ trợ và khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện như:

- Công tác thống kê, đánh giá thiệt hại theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Sử dụng các nguồn lực của địa phương (dự phòng ngân sách địa phương, Quỹ phòng, chống thiên tai, Quỹ dự trữ tài chính, nguồn tài chính hp pháp khác) để khắc phục hậu quả ngay sau khi thiên tai xảy ra để ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất

3. Đánh giá về quy trình hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, cụ thể:

- Đối với địa phương: Công tác rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, phần đã khắc phục từ nguồn lực của địa phương, báo cáo và đề xuất hỗ trợ từ ngân sách trung ương gửi cấp có thẩm quyền.

- Đối với Bộ, ngành trung ương: Quy trình tổng hợp thiệt hại của các địa phương, tham gia ý kiến với đề xuất của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Đánh giá về nguyên tắc, các nội dung hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương.

5. Đánh giá công tác báo cáo kết quả phân bổ, sử dụng và quản lý kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách trung ương (nếu có).

6. Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg .

7. Biện pháp để xử lý vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15012/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15012/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2018
Ngày hiệu lực03/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 15012/BTC-NSNN 2018 sửa đổi Quyết định 01/2016/QĐ-TTg khắc phục hậu quả thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 15012/BTC-NSNN 2018 sửa đổi Quyết định 01/2016/QĐ-TTg khắc phục hậu quả thiên tai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu15012/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành03/12/2018
        Ngày hiệu lực03/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 15012/BTC-NSNN 2018 sửa đổi Quyết định 01/2016/QĐ-TTg khắc phục hậu quả thiên tai

             Lịch sử hiệu lực Công văn 15012/BTC-NSNN 2018 sửa đổi Quyết định 01/2016/QĐ-TTg khắc phục hậu quả thiên tai

             • 03/12/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/12/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực