Công văn 1504/TCT-CS

Công văn 1504/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án nhà ở xã hội cho thuê do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1504/TCT-CS 2020 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án nhà ở xã hội cho thuê


Điều 53 luật nhà ở

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1504/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số công văn số 458/PC-VPCP ngày 26/3/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án nhà ở xã hội cho thuê. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 53 và khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 quy định:

Điều 53. Các hình thức phát triển nhà ở xã hội

1. Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn ngân sách nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao trên diện tích đất được xác định để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định để cho thuê, cho thuê mua.

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, để bán hoặc mua, thuê nhà ở để cho người lao động trong đơn vị mình thuê nhưng có sự ưu đãi của Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 58 và Điều 59 của Luật này.

3. Hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất ở hợp pháp của mình để cho thuê, cho thuê mua, bán nhưng có sự ưu đãi của Nhà nước theo quy định tại Điều 58 của Luật này.

...

Điều 58. Ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này để cho thuê, cho thuê mua, bán thì được hưởng các ưu đãi sau đây:

...

b) Được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán;”

2. Tại điểm q khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định thuế suất thuế GTGT 5%;

“2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:

q) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở.”

3. Tại điểm b khoản 2 Điều 13 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 quy định thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

“b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 của Luật nhà ở”.

4. Tại khoản 2 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 quy định về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:

“2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối với dự án nhà ở xã hội để cho thuê thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định đối với dự án nhà ở xã hội để cho thuê thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động. Đây là các mức thuế suất ưu đãi so với mức thuế suất thuế GTGT 10% và thuế suất thuế TNDN 20% thông thường nhằm khuyến khích hoạt động đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015, chính sách thuế đối với dự án nhà ở xã hội để cho thuê thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ KTTH (VPCP);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Website Tổng Cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1504/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1504/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2020
Ngày hiệu lực16/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(02/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1504/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1504/TCT-CS 2020 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án nhà ở xã hội cho thuê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1504/TCT-CS 2020 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án nhà ở xã hội cho thuê
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1504/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành16/04/2020
        Ngày hiệu lực16/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (02/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1504/TCT-CS 2020 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án nhà ở xã hội cho thuê

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1504/TCT-CS 2020 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án nhà ở xã hội cho thuê

              • 16/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực