Công văn 15054/BGTVT-CQLXD

Nội dung toàn văn Công văn 15054/BGTVT-CQLXD 2023 báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15054/BGTVT-CQLXD
V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2023

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý chuyên ngành;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Sở GTVT-Xây dựng tỉnh Lào Cai;
- Văn phòng Bộ; Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ;
- Các Tổng công ty, Trường, Viện thuộc Bộ.

Để tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2023 theo nội dung tại văn bản số 10681/BKHĐT-QLĐT ngày 19/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư hoặc quản lý các dự án do Bộ GTVT quyết định đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2023 theo đề cương hướng dẫn tại Phụ lục 1 và tổng hợp số liệu theo các biểu mẫu tại Phụ lục 2 của Văn bản số 10681/BKHĐT-QLĐT nêu trên.

2. Đối với các dự án do Bộ GTVT quyết định đầu tư, các cơ quan được giao làm chủ đầu tư báo cáo; đối với các dự án phân cấp quyết định đầu tư cho các Cục Quản lý chuyên ngành, yêu cầu các Cục Quản lý chuyên ngành tổng hợp, báo cáo.

3. Báo cáo gửi về Bộ GTVT (qua Cục Quản lý đầu tư xây dựng) bằng văn bản trước ngày 15/01/2024. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, đúng biểu mẫu và kịp thời hạn về các số liệu tổng hợp báo cáo.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

(Gửi kèm Văn bản số 10681/BKHĐT-QLĐT ngày 19/12/2023 của Bộ KH&ĐT)


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Lâm

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15054/BGTVT-CQLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15054/BGTVT-CQLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(04/07/2024)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 15054/BGTVT-CQLXD

Lược đồ Công văn 15054/BGTVT-CQLXD 2023 báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 15054/BGTVT-CQLXD 2023 báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu15054/BGTVT-CQLXD
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Duy Lâm
        Ngày ban hành27/12/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (04/07/2024)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 15054/BGTVT-CQLXD 2023 báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 15054/BGTVT-CQLXD 2023 báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

              • 27/12/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực