Công văn 15079/BTC-CST

Công văn 15079/BTC-CST năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu là bột cát thạch anh do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15079/BTC-CST 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng sản phẩm xuất khẩu là bột cát thạch anh


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15079/BTC-CST
V/v thuế GTGT đối với bột thạch anh

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam

Trả lời công văn số 24/2017/CV-HT ngày 31/7/2017 của Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm xuất khẩu là bột cát thạch anh xuất khẩu trước ngày 1/7/2016, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Chính sách thuế GTGT trước ngày 01/7/2016 thực hiện theo Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013. Cụ thể:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 sửa đổi khoản 23 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định về đối tượng không chịu thuế: “23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác”.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 sửa đổi khoản 1 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 về mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%:

“1. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 của Luật này khi xuất khẩu, trừ các trường hợp sau đây:

g) Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác quy định tại khoản 23 Điều 5 của Luật này”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp sản phẩm bột thạch xuất khẩu của Công ty là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp sản phẩm bột thạch xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến thành sản phẩm khác thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Để có cơ sở áp dụng đúng quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng trước ngày 01/7/2016 nêu trên, ngày 13/9/2017 Bộ Tài chính đã có công văn số 12150/BTC-CST gửi xin ý kiến các Bộ, ngành (Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài nguyên và Môi trường). Trên cơ sở đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính đề nghị Công ty cung cấp các tài liệu sau:

+ Hồ sơ về các thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất của nhà máy.

+ Bộ tài liệu về quy trình sản xuất kèm theo các thông số công nghệ chính của quá trình sản xuất.

+ Kết quả kiểm tra (do đơn vị có chức năng thực hiện) thành phần hóa lý của nguyên liệu đầu vào (cát thạch anh) và sản phẩm cuối cùng (05 sản phẩm bột cát thạch anh).

Bộ Tài chính có ý kiến Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- TCHQ;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15079/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15079/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2017
Ngày hiệu lực08/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 15079/BTC-CST

Lược đồ Công văn 15079/BTC-CST 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng sản phẩm xuất khẩu là bột cát thạch anh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 15079/BTC-CST 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng sản phẩm xuất khẩu là bột cát thạch anh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu15079/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Thị Thanh Hằng
        Ngày ban hành08/11/2017
        Ngày hiệu lực08/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 15079/BTC-CST 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng sản phẩm xuất khẩu là bột cát thạch anh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 15079/BTC-CST 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng sản phẩm xuất khẩu là bột cát thạch anh

            • 08/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực