Công văn 1509/TTg-NN

Công văn 1509/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền, tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1509/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án hồ chứa nước Kiền Kiền


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1509/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền, tỉnh Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 6882/BNN-TCLN ngày 02 tháng 10 năm 2020 về việc xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ chứa nước Kiền Kiền, tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ, đồng ý chủ trương chuyển 7,26 ha rừng đặc dụng (0,87 ha rừng tự nhiên, 6,39 ha rừng trồng) thuộc phân khu phục hồi sinh thái của Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận sang mục đích khác để thực hiện dự án Hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền, tỉnh Ninh Thuận như ý kiến thẩm định và đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo và các đề xuất, kiến nghị.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra kỹ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng, rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mới được tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng nêu tại mục 1 văn bản này, đảm bảo đúng quy định tại Điều 23 Luật Lâm nghiệp năm 2017; chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo sử dụng rừng, đất tiết kiệm, hiệu quả, không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước, tham nhũng và gây khiếu kiện mất trật tự xã hội.

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai dự án nêu trên.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thực hiện; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng tại mục 1 văn bản này theo đúng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quy định của pháp luật hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ TNMT;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;
- Lưu: VT, NN (02)Kh.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1509/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1509/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2020
Ngày hiệu lực31/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(02/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1509/TTg-NN

Lược đồ Công văn 1509/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án hồ chứa nước Kiền Kiền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1509/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án hồ chứa nước Kiền Kiền
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1509/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành31/10/2020
        Ngày hiệu lực31/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (02/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1509/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án hồ chứa nước Kiền Kiền

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1509/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án hồ chứa nước Kiền Kiền

         • 31/10/2020

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/10/2020

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực