Công văn 151/TCT-CS

Công văn 151/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế khi thực hiện sáp nhập do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 151/TCT-CS 2018 chính sách thuế khi thực hiện sáp nhập


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Công ty TNHH Emivest Feedmil Việt Nam.

(Đ/c: Lô A-11A-CN, KCN Bàu Bàng, H. Bàu Bàng, Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 15290/CT-KT3 ngày 30/8/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương và công văn số 1807/EFV ngày 18/7/2017 của Công ty TNHH Emivest Feedmil Việt Nam về chính sách thuế khi thực hiện sáp nhập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 195 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định như sau:

“1. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyn toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.”

Tại Khoản 2 Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp như sau:

“2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) về điều kiện khu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế tại Công ty TNHH Emivest Feedmil Việt Nam khi thực hiện sáp nhập Công ty TNHH Emivest Việt Nam để xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Emivest Feedmil Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;

- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 151/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu151/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2018
Ngày hiệu lực10/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 151/TCT-CS

Lược đồ Công văn 151/TCT-CS 2018 chính sách thuế khi thực hiện sáp nhập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 151/TCT-CS 2018 chính sách thuế khi thực hiện sáp nhập
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu151/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành10/01/2018
        Ngày hiệu lực10/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 151/TCT-CS 2018 chính sách thuế khi thực hiện sáp nhập

           Lịch sử hiệu lực Công văn 151/TCT-CS 2018 chính sách thuế khi thực hiện sáp nhập

           • 10/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực