Công văn 151/VPCP-KTN

Công văn 151/VPCP-KTN năm 2012 bồi thường giải phóng mặt bằng tại Dự án xây dựng cầu Mỹ Lợi do Văn phòng Chính Phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 151/VPCP-KTN 2012 bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cầu Mỹ Lợi


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/VPCP-KTN
V/v bồi thường giải phóng mặt bằng tại Dự án xây dựng cầu Mỹ Lợi

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4589/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 12 năm 2011) về kiểm tra việc thực hiện giao đất để triển khai Dự án cầu cảng và kho đông lạnh của Công ty TNHH một thành viên Việt Hóa và việc thỏa thuận vị trí, phạm vi xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng phần diện tích đất thuộc hành lang an toàn cầu và đường dẫn vào cầu Mỹ Lợi vào kinh phí giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu Mỹ Lợi. Bộ Giao thông vận tải thực hiện bổ sung, điều chỉnh dự án theo đúng quy định.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo rà soát và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Công ty TNHH MTV Việt Hóa các khoản chi phí phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức triển khai Dự án cầu cảng và kho đông lạnh; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra sự trùng chéo của hai dự án nêu trên và có hình thức xử lý phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, ĐP, KNTN, TKBT, TH,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Thuộc tính Công văn 151/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu151/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2012
Ngày hiệu lực09/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước

Download Công văn 151/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 151/VPCP-KTN 2012 bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cầu Mỹ Lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 151/VPCP-KTN 2012 bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cầu Mỹ Lợi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu151/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành09/01/2012
        Ngày hiệu lực09/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 151/VPCP-KTN 2012 bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cầu Mỹ Lợi

              Lịch sử hiệu lực Công văn 151/VPCP-KTN 2012 bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cầu Mỹ Lợi

              • 09/01/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/01/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực