Công văn 15103/BTC-CĐKT

Công văn 15103/BTC-CĐKT năm 2013 đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15103/BTC-CĐKT nawm 2013 đăng ký hành nghề kiểm toán


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15103/BTC-CĐKT
V/v đăng ký hành nghề kiểm toán

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp kiểm toán

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề đủ điều kiện hành nghề trong năm 2014 như sau:

1. Đối với kiểm toán viên chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán:

a) Trường hợp đã được cấp chứng chỉ kiểm toán viên trước ngày 01/01/2013 sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán và được đưa vào danh sách đủ điều kiện hành nghề kiểm toán trong năm 2014 nếu đáp ứng được các quy định tại Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán (Thông tư 202/2012/TT-BTC) và đảm bảo giờ cập nhật kiến thức theo quy định tại Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán (Thông tư số 150/2012/TT-BTC).

b) Trường hợp được cấp chứng chỉ kiểm toán viên ngày 23/4/2013 hoặc ngày 31/5/2013 thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề và được hành nghề đến ngày 23/4/2014 (đối với trường hợp được cấp chứng chỉ kiểm toán viên ngày 23/4/2013) hoặc đến ngày 31/5/2014 (đối với trường hợp được cấp chứng chỉ kiểm toán viên ngày 31/5/2013). Sau những ngày này, để được tiếp tục hành nghề kiểm toán hết năm 2014 thì phải đảm bảo 40 giờ cập nhật kiến thức, cơ cấu giờ cập nhật kiến thức theo Thông tư 150/2012/TT-BTC trong khoảng thời gian từ 23/4/2013 đến 23/4/2014 (nếu được cấp chứng chỉ kiểm toán viên ngày 23/4/2013) hoặc từ 31/5/2013 đến 31/5/2014 (nếu được cấp chứng chỉ kiểm toán viên ngày 31/5/2013); số giờ này không tính cho số giờ cập nhật kiến thức tính cho năm 2014.

2. Đối với kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán:

Kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán sẽ được đưa vào danh sách kiểm toán viên hành nghề đủ điều kiện hành nghề kiểm toán trong năm 2014 nếu có đủ 40 giờ cập nhật kiến thức và cơ cấu giờ cập nhật kiến thức theo quy định tại Thông tư 150/2012/TT-BTC Trường hợp đăng ký hành nghề trước ngày 15/8/2013 phải nộp cả báo cáo duy trì điều kiện hành nghề kiểm toán hàng năm.

Bộ Tài chính đề nghị các công ty kiểm toán, kiểm toán viên căn cứ vào các quy định tại Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 và Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 và hướng dẫn tại công văn này để thực hiện việc đăng ký hành nghề kiểm toán.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán) để kịp thời giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ CĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
VÀ KIỂM TOÁN
Đặng Thái Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15103/BTC-CĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15103/BTC-CĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2013
Ngày hiệu lực05/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 15103/BTC-CĐKT nawm 2013 đăng ký hành nghề kiểm toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 15103/BTC-CĐKT nawm 2013 đăng ký hành nghề kiểm toán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu15103/BTC-CĐKT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐặng Thái Hùng
        Ngày ban hành05/11/2013
        Ngày hiệu lực05/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 15103/BTC-CĐKT nawm 2013 đăng ký hành nghề kiểm toán

           Lịch sử hiệu lực Công văn 15103/BTC-CĐKT nawm 2013 đăng ký hành nghề kiểm toán

           • 05/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực