Công văn 1512/BTTTT-TCCB

Công văn 1512/BTTTT-TCCB về bố trí biên chế cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1512/BTTTT-TCCB bố trí biên chế cán bộ làm công tác thông tin


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1512/BTTTT-TCCB
V/v bố trí biên chế cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Ngày 20/12/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2331/QĐ-TTg về ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo”.

Mục tiêu của Chương trình nhằm xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở; tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người. Chương trình sẽ tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở, nâng cấp các đài truyền thanh cấp huyện, xã và đưa thông tin về cơ sở. Với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông được Thủ tướng Chính phủ giao trực tiếp triển khai thực hiện Chương trình này. Qua khảo sát thực tế tại các địa phương, đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở hiện nay hầu hết là không hoặc nếu có thì cũng rất manh mún và không ổn định.

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Thực hiện yêu cầu của Ban Bí thư về tăng cường đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở và để từng bước nâng cao công tác thông tin và truyền thông cơ sở, đáp ứng yêu cầu mới đối với nhiệm vụ thông tin tuyên truyền; trong chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở. Với yêu cầu này, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW quan tâm, xem xét và có bố trí chức danh cán bộ cấp xã làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ LĐTBXH;
- Sở TTTT các tỉnh, TP;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG




Lê Doãn Hợp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1512/BTTTT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1512/BTTTT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2011
Ngày hiệu lực23/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1512/BTTTT-TCCB bố trí biên chế cán bộ làm công tác thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1512/BTTTT-TCCB bố trí biên chế cán bộ làm công tác thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1512/BTTTT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýLê Doãn Hợp
        Ngày ban hành23/05/2011
        Ngày hiệu lực23/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1512/BTTTT-TCCB bố trí biên chế cán bộ làm công tác thông tin

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1512/BTTTT-TCCB bố trí biên chế cán bộ làm công tác thông tin

           • 23/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực