Công văn 1512/TCTHADS-VP

Công văn 1512/TCTHADS-VP năm 2015 hướng dẫn sơ kết và bình xét khen thưởng trong phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1512/TCTHADS-VP 2015 bình xét khen thưởng trong phong trào thi đua Ngành Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1512/TCTHADS-VP
V/v hướng dẫn sơ kết và bình xét khen thưởng trong phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 892/QĐ-BTP ngày 11/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012-2015; Hướng dẫn số 1547/HD-BTP ngày 11/5/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện sơ kết phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012-2015.

Để tổ chức triển khai các hoạt động sơ kết phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012-2015 đảm bảo có hiệu quả, thiết thực, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 892/QĐ-BTP ngày 11/5/2015 của Bộ Tư pháp về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012-2015 đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

2. Tổ chức đánh giá và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đánh giá, xây dựng báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, tổng hợp chung và gửi báo cáo sơ kết về Tổng cục để Tổng cục xây dựng báo cáo sơ kết của toàn Hệ thống. Đồng thời bình xét, lựa chọn 01 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo Hướng dẫn số 1547/HD-BTP ngày 11/5/2015 của Bộ Tư pháp.

3. Tùy điều kiện của mỗi địa phương, Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Cục có thể xem xét đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tặng giấy khen cho một số tập thể và cá nhân có thành tích trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Hồ sơ khen thưởng của 01 tập thể, 01 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua giai đoạn 2012-2015 của đơn vị gửi về Tổng cục trước ngày 05/6/2015 gồm:

- Báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”;

- Tờ trình, danh sách, biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân.

Lưu ý: Ngoài việc gửi hồ sơ qua đường Công văn, các Cục có đề nghị khen thưởng gửi bản vào hộp thư điện tử: [email protected]

Nhận được Công văn này, yêu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục (qua Văn phòng Tổng cục – ĐT: 04. 92739596) để được giải đáp, hướng dẫn.

Văn bản gửi kèm: Hướng dẫn số 1547/HD-BTP ngày 11/5/2015 của Bộ Tư pháp, Đề cương báo cáo sơ kết, Mẫu báo cáo thành tích).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục (để biết);
- Vụ TĐ-KT (để p/h);
- Lưu: VT, TĐKT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Lương Khôi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1512/TCTHADS-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1512/TCTHADS-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2015
Ngày hiệu lực25/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1512/TCTHADS-VP

Lược đồ Công văn 1512/TCTHADS-VP 2015 bình xét khen thưởng trong phong trào thi đua Ngành Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1512/TCTHADS-VP 2015 bình xét khen thưởng trong phong trào thi đua Ngành Tư pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1512/TCTHADS-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thi hành án dân sự
        Người kýMai Lương Khôi
        Ngày ban hành25/05/2015
        Ngày hiệu lực25/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1512/TCTHADS-VP 2015 bình xét khen thưởng trong phong trào thi đua Ngành Tư pháp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1512/TCTHADS-VP 2015 bình xét khen thưởng trong phong trào thi đua Ngành Tư pháp

             • 25/05/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/05/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực